10 C
Sarajevo
PočetnaKur'an

Kur'an

Učenje Kur’ana mrtvima

PITANJE: Dešava se da se sakupe komšije i poznanici u kući umrloga, pa svako od njih prouči dio Kur’ana, za dotičnu umrlu osobu (bez ikakve...

Učenje nijeta naglas

PITANJE: Kakav je stav islama o izgovaranju nijeta naglas prije namaza ili abdesta? ODGOVOR: To je bidat (novotarija u vjeri), jer se ne prenosi od Poslanika,...

Poklanjanje sevapa od učenja Kur'ana i sure Ja-Sin umrlima

Pitanje: Es-selamu alejkum! Zanima me šta se uči umrloj osobi (da joj Allah, dž.š., olakša njen boravak u kaburu i oprosti grijehe), i zanima me...

Zašto se sura Al-Fatiha naziva „Ummul-Kur'an“ (Majka Kur'ana)?

Pitanje: Zašto se sura Al-Fatiha naziva „Ummul-Kur'an“ (Majka Kur'ana)? Odgovor: Sura Al-Fatiha naziva se „Ummul-Kur'an“ (Majka Kur'ana) zbog toga što se izvor nečega zove njegovom majkom, a...

Sa kojeg aspekta je sura Ihlas ekvivalentna trećini Kur'ana?

Pitanje: Sura Al-Ihlas (Kul huve-llahu ehad...) je ekvivalentna trećini Kur'ana po vrijednosti (nagradi), a ne po kvantitetu (količini). Sa kojeg aspekta je ona ekvivalentna...

Šta podrazumijeva riječ “turab” (zemlja) u ovom ajetu?

Pitanje: Allah, dž. š., kaže: „A nevjernik će reći: 'Kamo sreće da sam zemlja (prašina) bio'“. Šta podrazumijeva riječ "turab" (zemlja)? Odgovor: Riječ "turab" (zemlja)...

Tri mjesta u Kur'anu na kojima Allah, dž.š., naređuje Poslaniku, s.a.v.s., da se zakune?

Pitanje: Allah, dž. š., je svome Poslaniku, s. a. v. s., na tri mjesta u Kur'anu, naredio da se zakune. Koja su to tri mjesta? Odgovor:...

Zašto se dva ajeta iz sure El-Kafirun ponavljaju dva puta?

Pitanje: Allah, dž. š., kaže: „Reci: 'O vi nevjernici, ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate, a ni vi se nećete klanjati...

Koliko puta je biranje bacanjem kocke, biračkim listićima ili strelicama spomenuto u Kur'anu?

Pitanje: Koliko puta je biranje bacanjem kocke, biračkim listićima ili strelicama spomenuto u Kur'anu? Navedi gdje je spomenuto? Odgovor: Biranje bacanjem kocke, listićima ili strelicama...

Šta znače Allahove, dž. š., riječi: “Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete”?

Pitanje: Šta znače Allahove, dž. š., riječi: “Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete”. (At-Takasur, 1)? Odgovor: Prvi ajet sure At-Takasur govori o tome da...

Zašto je Allah, dž. š., u ovom ajetu, žensku djecu spomenuo prije nego mušku?

Pitanje: Allah, dž. š., je rekao: “On poklanja žensku djecu kome hoće, a kome hoće - mušku”. (Aš-Šura, 49) Zašto je Allah, dž. š., u...

U kojem ajetu su spomenuti svi uslovi šefaata (zagovorništva)?

Pitanje: U Kur'ani Kerimu postoji jedan ajet koji je sabrao sve uslove šefaata (posredništva ili zagovorništva). Koji je to ajet? Odgovor: Ajet koji je sabrao sve...
- Advertisment -spot_img