21 C
Sarajevo
PočetnaNauka i učenjaci

Nauka i učenjaci

Šta znači riječ „el-istivau“ u arapskom jeziku?

Pitanje: Riječ „el-istivau“ (uspeće, uzdignuće) se u Kur'ani Kerimu spominje na sedam mjesta. Šta znači riječ „el-istivau“ u arapskom jeziku? Odgovor: Riječ „el-istivau“ ima nekoliko značenja: 1-...

Šta znači riječ „el-hanif“ (pravovjerni, čistovjerni)?

Pitanje: Allah, dž. š., veli: "Ne, mi smo vjere Ibrahimove, koji je ispravno vjerovao.“ (Al-Baqara, 135) Šta znači riječ „el-hanif“ (pravovjerni, čistovjerni)? Odgovor: Riječ „el-hanif“...

Šta znači Isra’ a šta Mi'radž u jezičkom smislu?

Pitanje: Šta znači Isra,’ a šta Mi'radž u jezičkom smislu? Odgovor: Isra’ je infinitiv glagola „’esra, jusri“, a znači putovati noću, i ima značenje kao...

Šta je vrednije: traženje šerijatskog znanja ili džihad?

Pitanje: Imam veliku želju za stjecanjem znanja i trudim se u tome, a također imam veliku želju i za džihadom na Allahovom putu, ali...

Šta je vrednije: fardi-ajn ili fardi-kifaje?

Pitanje: Šta je vrednije: fardi-ajn (stroga obaveza svakog pojedinca) ili fardi-kifaje (kolektivna, zajednička obaveza koju, ako jedan broj vjernika obavi, oslobađaju odgovornosti ostale)? Odgovor: S aspekta...

Koji učenjak je izrekao sljedeće riječi?

Pitanje: Kada su ga uveli u tamnicu i zaključali vrata, on je, neka mu Allah, dž. š., pokloni Svoju milost, proučio ove Allahove, dž....

Koje vrste „istivaa“ u arapskom jeziku postoje?

Pitanje: Koje vrste „istivaa“ u arapskom jeziku postoje? Odgovor: U arapskom jeziku postoje sljedeće vrste „istivaa“: 1- „Istiva“ u općenitom smislu, koji znači kompletnost i sazrijevanje: Allah,...

Ko je bio šejhul-islam Ibn Tejmijje, r. a.?

Pitanje: Ko je bio šejhul-islam Ibn Tejmijje, r. a.? Odgovor: Njegovo ime je Ebul-Abbas Ahmed ibn Abdul-Halim ibn Abdus-Selam ibn Tejmijje, r. a. Rođen je u Harranu,...

Kakva je razlika između riječi „lem“ i „lemma“ u arapskom jeziku?

Pitanje: Kakva je razlika između riječi „lem“ i „lemma“ u arapskom jeziku? Odgovor: Riječ „lem“ predstavlja negaciju nečega što se ne očekuje, tj. ne iščekuje, kao...

Kakva je razlika između kozmološkoga i šerijatskoga propisa?

Pitanje: Kakva je razlika između kozmološkoga i šerijatskoga propisa? Navedi primjer za oboje? Odgovor: Kozmološki propis podrazumijeva sve ono što je Allah, dž. š., stvorio....

Kako se zvao otac Imama Malika?

Pitanje: Imam Malik, r. a., je jedan od četverice imama. Rođen je devedeset i treće hidžretske godine u Medini u kojoj je i umro stotinu...

Da li je tačno da je razilaženje u ovom ummetu milost?

Pitanje: Od Allahovoga Poslanika, s. a. v. s., se prenosi da je, navodno, rekao: „Razilaženje u mojem ummetu je milost.“ Da li je tačno...
- Advertisment -spot_img