21 C
Sarajevo
PočetnaHadždž

Hadždž

Je li dužan nešto poduzeti onaj ko obavi oproštajni tavaf ujutro, a zatim zaspi jer je predviđeno da iz Meke otputuje u kasno popodne?

Pitanje: Je li dužan nešto poduzeti onaj ko obavi oproštajni tavaf ujutro, a zatim zaspi jer je predviđeno da iz Meke otputuje u kasno popodne? Odgovor: Čovjek...

U kakvom je položaju onaj ko nema smještaja na Mini, pa na nju dođe noću i boravi do poslije ponoći, a zatim se vrati...

Pitanje: U kakvom je položaju onaj ko nema smještaja na Mini, pa na nju dođe noću i boravi do poslije ponoći, a zatim se vrati...

Kako će postupiti hadžija koji mora stići na avionski let u četiri sata popodne 13. zulhidže, a Minu nije napustio 12. dana, već ga...

Pitanje: Kako će postupiti hadžija koji mora stići na avionski let u četiri sata popodne trinaestog zulhidže, a Minu nije napustio dvanaestog dana, već ga...

U kakvom je položaju čovjek koji na Mini provede do dvanaest sati noću, a zatim ode u Meku i ne vrati se prije zore?

Pitanje: U kakvom je položaju čovjek koji na Mini provede do dvanaest sati noću, a zatim ode u Meku i ne vrati se prije zore? Odgovor: Ako...

Je li dovoljno da onaj koji obavlja hadž kiran obavi samo jedan sa’j?

Pitanje: Je li dovoljno da onaj koji obavlja hadž kiran obavi samo jedan sa’j? Odgovor: Dovoljno je da onaj ko obavlja hadž kiran obavi jedan, hadžski, tavaf,...

Mora li obaviti sa’j poslije hadžskog tavafa onajkoji obavlja samo hadž, a koji je sa’j obavio nakon počasnog tavafa?

Pitanje: Mora li obaviti sa’j poslije hadžskog tavafa onajkoji obavlja samo hadž, a koji je sa’j obavio nakon počasnog tavafa? Odgovor: On ne mora obaviti sa’j poslije...

Snosi li posljedice onaj ko prenoći izvan granica Muzdelife zato što nije upućen u njezine granice?

Pitanje: Snosi li posljedice onaj ko prenoći izvan granica Muzdelife zato što nije upućen u njezine granice? Odgovor: Islamski autoriteti vele da onaj ko prenoći izvan granica...

Šta mora poduzeti čovjek koji se razboli na dan Arefata, pa ne boravi na Mini, ne baci kamenčiće i ne obavi hadžski tavaf?

Pitanje: Šta mora poduzeti čovjek koji se razboli na dan Arefata, pa ne boravi na Mini, ne baci kamenčiće i ne obavi hadžski tavaf? Odgovor: Ako se...

Kad se bacaju kamenčići na džemretima?

Pitanje: Kad se bacaju kamenčići na džemretima? Odgovor: Prvo bacanje kamenčića na velikom džemretu, obred koji se obavlja prvog dana Kurbanskog bajrama, traje do zore sljedećeg dana;glede...

U kakvom je položaju onaj ko prilikom obrednog šišanja, kojim se završava umra, skrati samo dio kose?

Pitanje: Mnogopoštovani šejhu, u kakvom je položaju onaj ko prilikom obrednog šišanja, kojim se završava umra, skrati samo dio kose? Odgovor: Taj njegov obred nije potpun, pa...

Obavio sam tavaf, a bio sam dužan obaviti i sa’j, no napustio sam Harem…

Pitanje: Obavio sam tavaf, a bio sam dužan obaviti i sa’j, no napustio sam Harem, a nakon toga objašnjeno mi je da sam pogriješio. Moram...

Je li dozvoljeno sa’j obaviti prije tavafa, pogotovu kad je riječ o obavljanju tavafa prvog dana Kurbanskog bajrama?

Pitanje: Je li dozvoljeno sa’j obaviti prije tavafa, pogotovu kad je riječ o obavljanju tavafa prvog dana Kurbanskog bajrama? Odgovor: Dozvoljeno je sa’j obaviti prije tavafa i...
- Advertisment -spot_img