21 C
Sarajevo
PočetnaVjerovanje

Vjerovanje

Ako se nad nekom izvrši šerijatska kazna, ima li ahiretsku kaznu?

Pitanje: Ukoliko čovjek počini grijeh koji iziskuje da se nad njim izvrši šerijatska kazna, i ukoliko se nad njim izvrši ta kazna, da li...

Zašto je Zul-Karnejn (Dvorogi ili Onaj koji ima dva roga) nazvan tim imenom?

Pitanje: Zašto je Zul-Karnejn (Dvorogi ili Onaj koji ima dva roga) nazvan tim imenom? Odgovor: Kažu da je Zul-Karnejn dobio takvo ime zbog nekoliko razloga: 1-...

Propis u vezi s gledanjem dječijih kanala i slušanjem ilahija na njima.

Pitanje: Kakav je propis u vezi s priključivanjem i gledanjem dječijih kanala na kojima se pojavljuju djevojčice, neke su blizu dobi šerijatske punoljetnosti, i...

Smije li se govoriti: “Sudbina je htjela…”?

Pitanje: Kakav je propis u islamu po pitanju izgovaranja ovakvih rečenica: „Allahova moć (snaga) je htjela...“, ili: „Sudbina je htjela...“? Odgovor: Nije ispravno reći: „Allahova...

Radi čega je Uzvišeni Allah stvorio zvijezde?

Pitanje: Allah, dž. š., je stvorio zvijezde radi tri stvari. Koje su to tri stvari? Odgovor: Zvijezde su stvorene iz tri razloga: 1- Stvorene su kao ukras...

Šta su razlozi slabljenja (opadanja) imana (vjerovanja)?

Pitanje: Šta su razlozi slabljenja (opadanja) imana (vjerovanja)? Odgovor: Postoje četiri osnovna razloga slabljenja imana: 1- neznanje o Allahu, dž. š., i neupoznavanje sa Njegovim imenima...

Šta je to što je Ibrahim, a. s., slagao i da li se to, uopće, može nazvati lažima?

Pitanje: Buharija, r. a., prenosi od Ebu Hurejre, r. a., da je rekao: „Ibrahim, a. s., je slagao samo tri puta u životu.“ Šta je...

Na koju stranu je bio okrenut otvor pećine Ashabul-kehfa?

Pitanje: Sunce je, na svome izlasku, obilazilo pećinu Ashabul-kehfa (Stanovnika pećine koje Allah, dž. š., navodi kao primjer u Kur'anu) s desne strane, a...

Na kojem mjestu je zaustavljen Ebrehin slon kada je Ebreha došao srušiti Ka'bu?

Pitanje: Na kojem mjestu je zaustavljen Ebrehin slon kada je Ebreha došao srušiti Ka'bu? Odgovor: Ebrehin slon je zaustavljen na mjestu koje se zove El-Mugammes,...

Koje dvije stvari podrazumijeva šefaat?

Pitanje: Šefaat (posredovanje) podrazumijeva dvije stvari. Koje su to stvari? Odgovor: Šefaat (posredovanje) podrazumijeva: 1- počast onome koji čini šefaat (koji posreduje), 2- korist za onoga kome se...

Ko su rafidije, i zašto su tako nazvani?

Pitanje: Ko su rafidije, i zašto su tako nazvani? Odgovor: Rafidije su sekta koja pretjeruje u veličanju Alije ibn Ebi Taliba, r. a., i još nekih...

Ko se sve ubraja u porodicu Muhammeda, s. a. v. s.?

Pitanje: Ko se sve ubraja u porodicu Muhammeda, s. a. v. s.? Odgovor: Riječ „aluhu“ (njegova porodica ili sljedbenici) podrazumijeva sve njegove sljedbenike u vjeri. Jer,...
- Advertisment -spot_img