21 C
Sarajevo
PočetnaSIra i ashabi

SIra i ashabi

Odakle potiču Židovi koji su se naselili u Medinu prije pojave islama?

Pitanje: Odakle potiču Židovi koji su se naselili u Medinu prije pojave islama? Odgovor: Židovi koji su se naselili u Medinu prije pojave islama potiču iz...

Koliko je Allahov Poslanik, s. a. v. s., imao djece?

Pitanje: Koliko je Allahov Poslanik, s. a. v. s., imao djece? Kako su se ona zvala? Odgovor: Allahov Poslanik, s. a. v. s., imao je...

Koja četverica amidža Poslanika, s.a.v.s., su dočekali islam?

Pitanje: Allahov Poslanik, s. a. v. s., je imao deset amidža, od kojih su četverica dočekali islam. Koja su to četverica? Odgovor: Dvojica Poslanikovih, s. a....

Ko je „muhadram“ među muslimanima?

Pitanje: Objasni ko je „muhadram“ među muslimanima. Navedi primjer nekoga za koga se kaže da je „muhadram“. Odgovor: ,,Muhadram’’ je onaj musliman koji je u...

Kako se zvao mušrik kojeg je Poslanik, a.s., iznajmio da mu pokaže put?

Pitanje: Kako se zvao mušrik (idolopoklonik) kojega je Allahov Poslanik, s. a. v. s., iznajmio da mu pokaže put od Mekke do Medine? Odgovor: Mušrik (idolopoklonik)...

Kako se zvao jedini čovjek kojeg je Allahov Poslanik, s.a.v.s., ubio svojom rukom?

Pitanje: Allahov Poslanik, s. a. v. s., je u svome životu samo jednoga čovjeka ubio svojom rukom. Kako se zvao taj čovjek? Odgovor: Taj čovjek se zvao...

Istinitost priče o paukovoj mreži i ptičijem gnijezdu?

Pitanje: Neki historičari bilježe u priči o Hidžri, kada je Allahov Poslanik, s. a. v. s., sa Ebu Bekrom, r. a., bio u pećini,...

Koji ashab se uplašio da je sljedeći ajet objavljen zbog njega i da su njegova djela propala?

Pitanje: Allah, dž. š., je rekao: „O vjernici, ne dižite glasove svoje iznad Vjerovjesnikova glasa, i ne razgovarajte s njim glasno, kao što glasno...

Slijeđenje ashaba

Pitanje: Ako slijedimo nekoga od ashaba, znači li to da slijedimo Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, sunnet? Odgovor: Ashabi su odabrana generacija, i nikada nijedan poslanik nije...

Koliko je godina živio Selman el-Farisi

Pitanje: Na jednom vašem predavanju čula sam da je Selman Farisi živio dvije stotine i pedeset godina. U to gotovo ne mogu povjerovati! Odgovor: Uzvišeni Allah čini...

Predanje o ulasku Abdurrahmana b. Avfa u Džennet puzajući

Pitanje: Je li tačno da će Abdurrahman b. Avf u Džennet ući puzeći? Odgovor: U hadisu koji prenosi Aiša, radijallahu anha, stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi...

Da li je Ibn Mes'ud obradovan Džennetom

Pitanje: Da li je Ibn Mes'ud obradovan Džennetom? Odgovor: Ibn Mes'ud nije od deseterice koji su obradovani Džennetom u poznatom hadisu. Međutim, ova odlika nije specifična za...
- Advertisment -spot_img