26.6 C
Sarajevo
PočetnaSIra i ashabiHadisi o odlikama Muavije

Hadisi o odlikama Muavije

Pitanje:

Ima li hadisa koji govore o odlikama Muavije, i je li on bolji od Alije b. Ebu Taliba?

Odgovor:

Po ehli-sunnetskom učenju, svi ashabi su povjerljivi i imaju stepen kod Allaha koji nemaju drugi ljudi osim poslanikâ i vjerovjesnikâ. Na ovu činjenicu ukazuje Kur’an, hadis i konsenzus islamskih učenjaka. Međutim, ashabi nisu bili na istom stupnju, već su se razlikovali. Alija je, bez sumnje, bolji od Muavije, i bio je bliže istini u nesuglasicama koje su se desile u njihovo vrijeme. Muavija je časni ashab i pisar Objave. Irbad b. Sarija, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, molio: “Moj Allahu, pouči Muaviju Kur’anu i sačuvaj ga džehennemske kazne!” (Ahmed, Ibn Huzejme i Ibn Hibban. Šejh Albani ovo predanje smatra ispravnim. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 7/687-694.)

Kada je riječ o Muaviji, radijallahu anhu, u drugom hadisu stoji da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, molio za njega: “Moj Allahu, uputi ga na Pravi put i učini ga od onih koji ukazuju na Pravi put.” (Tirmizi, Ahmed i Hallal, u djelu Es-Sunna, 2/450. Imam Tirmizi ovo predanje smatra dobrim, šejh Albani vjerodostojnim. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 4/615.) A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE