21 C
Sarajevo
PočetnaOdgoj djeceBriga za djecu na Zapadu i za njihovo zdravo razmišljanje

Briga za djecu na Zapadu i za njihovo zdravo razmišljanje

PITANJE:

Mi muslimani na Zapadu nailazimo na poteškoće u zaštiti naše djece od lutanja i utapanja u raskalašeno zapadno društvo. Želimo da nam predstavite nekoliko praktičnih koraka pomoću kojih ćemo sačuvati djecu od devijacija i gubljenja njihovih ličnosti. Neka vas Allah najljepše nagradi!

ODGOVOR:

Zahvala pripada samo Allahu.

Za čuvanje muslimanskih porodica u neislamskim državama je potrebno ostvariti nekoliko uslova i zahtjeva unutar i van kućnog okruženja.

1) Unutar kuće:

a) Roditelji moraju obavljati namaz u džamijama zajedno sa djecom, a ako nema obližnje džamije, onda zajednički namaz u kući.

b) Moraju dnevno učiti Kur'an i slušati njegovo učenje.

c) Trebaju zajedno objedovati.

d) Njihov govor treba biti, što je moguće više, u skladu s Kur'anom.

e) Trebaju paziti na porodične i društvene adabe koje je propisao Gospodar svjetova u Svojoj Knjizi. Neki od tih adaba navedeni su u suri en-Nur.

f) Ne smiju dozvoliti ni sebi ni djeci gledanje razvratnih i nemoralnih filmova.

g) Djeca moraju prenoćivati unutar doma i u njemu boraviti što više vremena radi svoje zaštite od utjecaja lošeg vanjskog okruženja. Potrebno je što više pooštriti dozvolu spavanja van kuće.

h) Treba izbjegavati slati djecu na udaljene univerzitete, jer tada moraju stanovati u univerzitetskim domovima. U protivnom ćemo izgubiti našu djecu koja će se utopiti u nevjerničko društvo.

i) Mora se oštro paziti na halal hranu, a roditelji moraju izbjegavati konzumiranje svake vrste zabranjenih stvari poput cigareta, marihuane i sličnih narkotika koji su prošireni u zemljama nevjerstva.

2) Van kuće:

a) Potrebno je slati djecu u islamske škole od djetinjstva do završetka srednje škole.

b) Slati ih u džamije, prema mogućnostima, radi obavljanja džume i ostalih redovnih namaza, te prisustva naučnim i da'vetskim halkama.

c) Potrebno je oživjeti odgojne i fizičke aktivnosti među djecom i omladinom na mjestima kojima upravljaju muslimani.

d) Organizovati odgojne kampove na koje će ići svi članovi porodice.

f) Da roditelji nastoje odlaziti u Svetu zemlju radi obavljanja hadža i umre zajedno sa djecom.

g) Privikavati djecu da govore o islamu pojednostavljenim jezikom koji razumiju i mladi i odrasli, muslimani i nemuslimani.

h) Prvikavati djecu na pamćenje – hifz Kur'ana, a neke od njih, prema mogućnosti, slati u arapske zemlje kako bi se podučili propisima vjere, a zatim da se vrate kao daije sa znanjem, vjerom i jezikom Časnog Kur'ana.

i) Obučavati djecu da drže džumanske hutbe i da imame u džamijama kako bi postali vođe islamskih manjina tamo.

j) Podsticati djecu da se rano žene i udavaju kako bi sačuvali svoju vjeru i dunjaluk.

k) Neophodno ih je podsticti da se žene i udaju za muslimane iz porodica koje su poznate po vjeri i moralu.

l) Ne upotrebljavati SOS telefone i ne tražiti od policije da rješava kućne razmirice. Ako dođe do nesuglasica neophodno je kontaktirati s odgovornima za muslimanske manjine ili s razboritim muslimanima radi pomaganja u rješavanju nastalog problema.

m) Neprisustvovanje veseljima i festivalima na kojima se pleše, muzicira i čini otvoreno griješenje i slave nevjernički praznici. Djeci je, s mudrošću, potrebno zabranjivati da idu s kršćanskim učenicima nedjeljom u crkvu.

Allah daje uputu i ukazuje na pravi put.

Šejh Muhammed Salih el-Munedždžid

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE