5 C
Sarajevo
PočetnaIslamski odgojOpasnost licemjerstva

Opasnost licemjerstva

PITANJE:

Šta je to nifak (licemjerstvo) i koja je njegova opasnost po muslimane?

ODGOVOR:

Hvala Allahu, dž.š. Licemjerstvo, nifak, je opasna duševna bolest i veliki grijeh. Možemo ga definisati kao javno prikazivanje islama, a skrivanje nevjerovanja (kufra). Sam nifak je opasniji od kufra i kazna za njega je žešća. To je zbog toga što se radi o nevjerovanju ogrnutim odjećom islama, a samim time njegova opasnost je veća. Zbog toga je Uzvišeni Allah, dž.š., učinio da munafici budu na samom dnu Džehennema, kao što to stoji u slijedećem ajetu: “Licemjeri će na samom dnu Džehennema biti i ti im nećeš zaštitnika naći.” (En-Nisa, 145.)

Munafici su uvijek u stanju nedoumice, kolebanja, varanja i obmanjivanja. Prividno i javno su s vjernicima, a u biti i intimno su sa nevjernicima. Jedan period su sa muslimanima, a drugi sa nevjernicima. Allah, dž.š., kaže: “Neodlučni su kome će se privoljeti, da li ovima ili onima. A onoga koga Allah u zabludi ostavi – ti nećeš naći načina da ga na Pravi put uputiš.” (En-Nisa, 143.)

Zbog pokvarenosti svojih srca, munafici, kao kategorija ljudi, najviše izbjegavaju  i klone se Allahove, dž.š., vjere, kao što je o njima obavijestio Uzvišeni: “Kad im se kaže: ‘Prihvatite ono što Allah objavljuje, i Poslanika!’- vidiš licemjere kako se od tebe sasvim okreću.” (En-Nisa, 61.)

Ponašanje munafika ravna se shodno njihovim interesima. Kada se nađu s vjernicima prikazuju svoj iman i prijateljstvo, obmanjujući ih i ulizivajući im se, prikrivaju svoje pravo uvjerenje, puni pohlepe i požude za dobrom ili plijenom koje vjernici posjeduju. A kad susretnu svoje poglavare i uglednike, kažu im: “Mi se slažemo sa vama u pogledu vašeg širka i kufra”, kao što to Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: “Kada susretnu one koji vjeruju, govore: ‘Vjerujemo!’- a čim ostanu nasamo sa šejtanima svojim, govore: ‘Mi smo s vama, mi se samo rugamo.’ Allah njih izvrgava poruzi i podržava ih da u svom nevjerstvu lutaju.” (El-Bekara, 14-15.)

Munafici posjeduju mnoge karekteristike, a najgora i najopasnija je nevjerovanje u Allaha, dž.š. Uzvišeni kaže: “Kad im se kaže: ‘Vjerujte kao što pravi ljudi vjeruju!’- oni odgovaraju: ‘Zar da vjerujemo u ono u što bezumni vjeruju?’- A, uistinu, oni su bezumni, ali ne znaju.” (El-Bekara, 13.)

Jedna od njihovih karakteristika je i neprijateljstvo i zavist prema vjernicima. Allah, dž.š., kaže: “Ako postigneš uspjeh, to ih ogorči; a kad te pogodi nesreća, oni govore: ‘Mi smo i ranije bili oprezni’, i odlaze veseli.” (Et-Tevba, 50.)

Od njihovih svojstava je i ismijavanje sa Allahom, dž.š, Njegovim Poslanikom, s.a.v.s. i Njegovom vjerom. Allah, dž.š., kaže: “A ako ih zapitaš, oni će sigurno reći: ‘Mi smo samo razgovarali i zabavljali se.’ Reci: ‘Zar se niste Allahu i riječima Njegovim i Poslaniku Njegovu rugali? Ne ispričavajte se! Jasno je da ste nevjernici, a tvrdili ste da ste vjernici.'” (Et-Tevba, 65-66.)

Od njihovih osobina je i širenje nereda na Zemlji putem kufra , nifaka i raznih grijeha. Allah, dž.š., kaže: “Kad im se kaže: ‘Ne remetite red na Zemlji!’- odgovaraju: ‘Mi samo red uspostavljamo!’ ‘Zar?! A, uistinu, oni nered siju, ali ne opažaju.'” (El-Bekara, 11-12.)

Od njihovih karakteristika je i potvoranje i laž. Allah, dž.š., kaže: “Oni se zaklinju Allahom da su, doista vaši, a oni nisu vaši, nego su narod kukavički.” (Et-Tevba, 56.)

Također, od njihovih svojstava je i da naređuju zlo, a odvraćaju od dobra, kao i to da su škrti u imetku. Allah, dž.š., kaže: “Licemjeri i licemjerke slični su jedni drugima: traže da se čine nevaljala djela, a odvraćaju od dobrih, i ruke su im stisnute; zaboravljaju Allaha, pa je i On njih zaboravio. Licemjeri su zaista pravi nevjernici.” (Et-Tevba, 67.)

U njihova svojstva  spadaju i gramzivost i pohlepa. Allah, dž.š., kaže: “Ima ih koji ti prigovaraju zbog raspodjele zekata. Ako im se iz njega da, zadovolje se, a ako im se ne da, odjednom se razljute.” (Et-Tevba, 58.)

Od njihovih osobina je i ono što upozorava Allahov Poslanik, s.a.v.s. riječima: “Pri kome budu četiri svojstva, biti će pravi licemjer, a pri kome bude jedno od tih svojstava, pri njemu će biti svojstvo licemjerstva, sve dok ga ne ostavi: laže kada govori, iznevjeri kada mu se nešto povjeri , prevari kada obeća i prelazi granicu kada se prepire.” (Muslim u Sahihu, hadis br.53.)

Od njihovih karakteristika i svojstava je i to da veliku pažnju posvećuju vanjskom izgledu, a njihovo stvarno unutarnje stanje je pokvareno i izopačeno, dok svoj govor kite i uljepšavaju. Allah, dž.š., kaže: “Kad ih pogledaš, njihov izgled te ushićuje; a kad progovore, ti slušaš riječi njihove,- međutim, oni su kao šuplji naslonjeni balvani, i misle da je svaki povik protiv njih. Oni su pravi neprijatelji, pa ih se pričuvaj! Allah ih ubio, kuda se odmeću?!” (El-Munafikun, 4.)

Ako su nevjernici (kafiri) otvoreni vanjski neprijatelji, onda su licemjeri (munafici) skriveni unutrašnji neprijatelji. Oni predstavljaju najveću opasnost i prijetnju za muslimansko društvo, pošto se oni svakodnevno miješaju sa njima i poznaju njihovo faktičko stanje.

Allah, dž.š., je odredio da svršetak i kraj nevjernika i licemjera bude u Džehennemu. Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: “Allah će, sigurno, zajedno sastaviti u Džehennemu licemjere i nevjernike.” (En-Nisa, 140.)

Međutim, licemjeri će zbog obima svoje štetnosti biti na samom dnu Džehennema, kao što kaže Uzvišeni Allah, dž.š.: “Licemjeri će na samom dnu Džehennema biti i ti im nećeš zaštitnika naći.” (En-Nisa, 145.)

S obzirom na to da je opasnost od nevjernika i licemjera po islamski ummet veoma velika, Allah, d.š., i Njegov Poslanik, s.a.v.s. su naredili borbu protiv njih, pa Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: “O Vjerovjesniče, bori se protiv nevjernika i licemjera i budi strog prema njima! Njihovo prebivalište biće Džehennem, a užasno je to boravište!” (Vidi: Muhammed ibn Ibrahim Et-Tuvejdžeri, Usulud-dinil-islami.) (Et-Tahrim, 9.)

Muhammed Salih el-Munedždžid

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE