7 C
Sarajevo
PočetnaŽenska pitanjaDa li je dozvoljeno da žena za vrijeme menstruacije obilazi mezarje?

Da li je dozvoljeno da žena za vrijeme menstruacije obilazi mezarje?

Pitanje:

Da li je ženi dozvoljeno da za vrijeme menstruacije obilazi mezarje?

Odgovor: 

Većina islamskih učenjaka dozvoljava pokrivenoj, propisno odjevenoj ženi, da posjeti mezarje pod uvjetom da ta posjeta ne bude propraćena nekim fiskom – grijehom, bidatom – novotarijom ili širkom –idolopoklonstvom, shodno hadisu od Aiše, r. a., u kojem se, od Ibn Ebu Mulejke, rhm., bilježi: “Jednog dana Aiša, r. a., došla je sa mezarja, pa je upitah: ‘O majko pravovjernih, odakle to dolaziš?’, a ona odgovori: ‘Dolazim sa mezara svoga brata Abdurrahmana b. Ebu Bekra, r. a. Upitah joj: ‘Pa zar Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije zabranio posjećivanje mezara?’, a ona odgovori: ‘Jeste, bio je zabranio, nakon čega nam je naredio da ih posjećujemo!’” (Ebu Ja‘la, Musned, br. 4871; Bejheki, Sunenul-Kubra, br. 7458; Hakim, El-Mustedrek, br. 1392)

Isto tako, većina islamskih učenjaka zabranjuje ženama da prate dženazu do mezara i da prisustvuju samom ukopu mejta, što temelje na hadisu koji nam prenosi Abdullah b. Amr, r. a.: “Dok smo pratili dženazu s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, on ugleda jednu ženu, a ne bih mislio da ju je poznavao. Kada je došla do pola puta, zastade, sve dok ona ne dođe do njega, kad ono bijaše Fatima, r. a., kćerka Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem! Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upita je: ‘Fatima, šta te je to izvelo iz kuće?’, a ona odgovori: ‘Bila sam kod porodice ove umrle osobe, zamolila sam za oprost njihovom mejtu i izjavila im saučešće.’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Umalo da ne stigneš s njima na mezarje!’, a ona odgovori: ‘Bože sačuvaj da dođem s njima na groblje, a čula sam te da o tome govoriš ono što govoriš!’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče joj: ‘Da si stigla na mezarje, ne bi vidjela Dženneta koliko će ga vidjeti djed tvoga oca!” (Hadis bilježi imam Nesai, Sunen, br. 1880; Ahmed, Musned, br. 6574 i br. 7082; Ibn Hibban, Sahih, br. 3177; Hakim, El-Mustedrek, br. 1382 i br. 1383; Ebu Ja‘la, Musned, br. 6746; Bezzar, Musned, br. 2440; Bejheki, Sunen, br. 2007 i br. 6995)

Ženama je, shodno navedenoj predaji, dozvoljeno i to da odu do porodice umrlog i da izvrše čin izjavljivanja saučešća i pri svemu navedenom ne uvjetuje se da žena mora biti čista od hajza – menstruacije, ili nifasa –poslijeporođajnog pranja, a Allah, dž. š., najbolje zna!

Odgovorio: Sead ef. Jasavić, prof. fikha

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE