10 C
Sarajevo
PočetnaKur'anZbog koga je objavljen ajet: „Ima vjernika koji ispunjavaju zavjet dat Allahu...”?

Zbog koga je objavljen ajet: „Ima vjernika koji ispunjavaju zavjet dat Allahu…”?

Pitanje:

Allah, dž. š., je rekao: „Ima vjernika koji ispunjavaju zavjet dat Allahu,…” (Al-Ahzab, 23) Zbog koga je objavljen ovaj ajet?

Odgovor:

23. ajet sure Al-Ahzab objavljen je zbog Enesa ibn En-Nadra, r. a., koji je rekao: „Ako mi Allah omogući da se sretnem sa mušricima, On će sigurno vidjeti šta ću im uraditi.“

Kada se muslimani u toku Bitke na Uhudu razotkriše (počeše gubiti), on tada reče: „Allahu moj, ispričavam (izvinjavam) Ti se zbog ovoga što ovi (tj. ashabi) uradiše, i odričem se ovoga što ovi (tj. mušrici) uradiše. On pohita prema Uhudu. Na putu ga susrete Sa'd ibn Muaz, r. a., a on mu reče: „O Sa'de, sine Muazov,… Džennet! Tako mi Gospodara Ka'be, osjećam njegov miris u podnožju Uhuda.“
Sa'd priča: „Allahov Poslaniče, ja nisam bio u stanju učiniti ono što on jeste.“
Enes ibn Malik, r. a., prenosilac ovoga hadisa, kaže: „Na njemu smo našli osamdeset i nekoliko rana: posjekotina od sablji, uboda kopljima i uboda strijelama. Nađosmo ga ubijena, a mušrici su ga već bili svega izmasakrirali toliko da ga niko živ nije mogao prepoznati izuzev njegove sestre koja ga je nekako uspjela prepoznati po jagodicama prstiju.“

Enes, r. a., kaže: „Mi smo smatrali ili vjerovali smo da je ovaj ajet bio objavljen upravo zbog njega i njemu sličnih.“

Iz fetvi i predavanja šejha Muhammeda ibn Saliha el-Usejmina

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE