21 C
Sarajevo
PočetnaVjerovanjeTri kur’anska ajeta u kojima se spominje da će patnja u Džehennemu...

Tri kur’anska ajeta u kojima se spominje da će patnja u Džehennemu biti vječna?

Pitanje:

Uzvišeni Allah u tri kur’anska ajeta rekao je da će patnja u džehennemskoj vatri biti vječna. Koja su to tri ajeta?

Odgovor:

Da će patnja u džehennemskoj vatri biti vječna Allah, dž. š., rekao je u sljedeća tri ajeta u Kur’anu:

1. U suri En-Nisa, Allah, dž. š., kaže: “Onima koji neće da vjeruju i koji čine nepravdu Allah doista neće oprostiti i neće im put pokazati, osim puta u Džehennem, u kojem će vječno i zauvijek ostati; to je Allahu lahko”. (En-Nisa, 168–169)

2. U suri El-Ahzab, Allah, dž. š., kaže: “Allah je nevjernike prokleo i za njih Oganj razbuktali pripremio, u njemu će vječno i zauvijek boraviti, ni zaštitinika ni pomagača neće naći”. (El-Ahzab, 64–65)

3. U suri El-Džinn, Allah, dž. š., kaže: “…A onoga koji Allahu i Poslaniku Njegovom ne bude poslušan sigurno čeka vatra džehennemska; u njoj će vječno i zauvijek ostati.” (El-Džinn, 23)

Ovi ajeti jasno pobijaju mišljenja onih koji kažu da će nekada, ipak, nestati Džehennema.

Iz fetvi i predavanja šejha Muhammeda b. Saliha el-Usejmina

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE