-0.1 C
Sarajevo
PočetnaPostDa li poluciranje u snu kvari post

Da li poluciranje u snu kvari post

Pitanje:

Da li poluciranje u snu kvari post? Čime se to iskupljuje, ili je dovoljno samo napostiti taj dan?

Odgovor:

Ako postač zaspi pa polucira u snu, mora se okupati i nastaviti post, kao da se ništa nije desilo. Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko iz zaborava nešto pojede ili popije dok posti, neka završi svoj post, to ga je Allah nahranio i napojio.” (Buharija i Muslim.) Naime, ako je zaborav opravdanje za postača, onda je san, bez sumnje, veće opravdanje. Dokaz više za ovo jeste hadis u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Trojici se ne pišu djela: onome ko spava, sve dok se ne probudi, maloljetniku, sve dok ne postane punoljetan, i čovjeku koji poludi, sve dok ludilo ne prestane.” (Ebu Davud i Nesai, sa ispravnim lancem prenosilaca.)

Postoje predanja koja jasno ukazuju da poluciranje u snu ne kvari post, ali je njihova autentičnost diskutabilna. Imam Ibn Abdulberr, Maverdi, Ibn Hazm, Ebu Bekr b. Arebi, Ibn Rušd, Ibn Tejmijje, Ibn Džuzzi i Ibn Hadžer naveli su konsenzus učenjaka da poluciranje u snu ne kvari post. (Vidjeti: Et-Temhid, 17/425, El-Havil-kebir, 2/414, El-Muhalla, 6/205, Aridatul-ahvezi, 3/246, Bidajetul-mudžtehid, 1/215, Medžmu'ul-fetava, 25/121, El-Kavaninul-fikhijja, str. 114, Fethul-Bari, 4/148 i Eš-Šerhul-mumtia, 6/405.)A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE