10 C
Sarajevo
PočetnaMeđuljudski odnosiDa li je titularna prednost mjerodavna u islamu

Da li je titularna prednost mjerodavna u islamu

Pitanje:

Da li je titularna prednost mjerodavna u islamu? Drugim riječima, da li je zabranjeno, odnosno pokuđeno pitati magistra ako postoji doktor islamskih nauka?

Odgovor:

Obaveza je pitati onoga ko poznaje islam, ko je bogobojazan, ko poziva Kur’anu, sunnetu i praksi prvih generacija. Kada je riječ o zvanjima: profesor, magistar, doktor itd., ona nisu uvijek mjerodavna, iako je nepisano pravilo da je čovjek sa većim zvanjem znaniji. Nije pokuđeno niti je zabranjeno pitati magistra ili profesora, ako u istoj zemlji postoji doktor. Bitno je da pitani posjeduje prethodno spomenuta svojstva, u protivnom morali bismo sve prosvjetne radnike u medresama i školama koji ne nose zvanje doktora lišiti njihove radne dužnosti, jer u Bosni postoji nekolicina ljudi sa zvanjem doktor. Tako bi se sužilo misionarsko polje, a to svakako ide u prilog din-dušmanima. Dalje, da li doktori u BiH ili drugim zemljama pored svojih obaveza mogu odgovoriti na svako postavljeno pitanje?! Sigurno ne mogu, makar to željeli, jer su ljudske mogućnosti ograničene.

Od najvećih dokaza za ovu konstataciju jeste slučaj ashaba. Mnogo njih izdavalo je fetve, a nisu svi bili na istom stupnju poznavanja šerijatskoga znanja; svaki od njih isticao se u određenoj oblasti. Isti je slučaj s učenjacima poslije njih. Važno je svoj rad zasnivati na ispravnim principima i raditi s ispravnom namjerom. Imam Muslim bio je učenik imama Buharije, ali nije bio na njegovom stupnju. Jednom prilikom upitao je Buhariju u vezi s dovom za iskupljivanje sijela, pa mu je on naveo lanac prenosilaca, spomenuo skrivene mahane nekih verzija i sve detalje vezane za hadis. Muslim mu je prišao, poljubio ga u čelo i zamolio ga: “Dopusti da poljubim tvoje noge, o najveći učitelju! Tebe mrzi samo onaj čije je srce puno zavisti. Izjavljujem da tebi na ovome svijetu nema ravnog.” (Vidjeti: Sijeru ealamin-nubela, 12/436-437, Tehzibus-sunen, 13/ 140, i Tarihu-Bagdad, 13/102.) Iako je ovako govorio, imam Muslim za života svog šejha Buharije govorio je o najpreciznijoj oblasti šerijatskog znanja: skrivenim mahanama hadisa, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE