25.5 C
Sarajevo
PočetnaŽenska pitanjaMože li žena u mjesečnom ciklusu doticati Mushaf, učiti Kur'an i preslušavati...

Može li žena u mjesečnom ciklusu doticati Mushaf, učiti Kur'an i preslušavati svoju djecu

Pitanje:

O pitanju koje ću postaviti učenjaci mnogo raspravljaju, daju fetve i savjete, a običan svijet ne zna kako će postupiti. Naime, riječ je o učenju Kur’ana u mjesečnom ciklusu. Može li žena u tom ciklusu doticati Mushaf s rukavicama na rukama, čitati ajete gledajući u monitor, čitati s kopiranih listova i može li preslušavati svoju djecu?

Odgovor:

Prije svega, trebamo znati da islamski učenjaci ne gledaju istovjetno na većinu pravnih pitanja. Ako mi o određenom pravnom pitanju dobijemo različite odgovore, to je, ustvari, samo nastavak razilaženja koja su se dešavala kod naših prethodnika. Pitanje koje je, svakako, predmet rasprave među pravnicima je doticanje Mushafa od strane osobe koja, uvjetno rečeno, nije čista (osoba bez abdesta, džunup i žena u hajzu i nifasu). Većina islamskih učenjaka smatra da nije dopušteno doticanje Mushafa osobama koje se nalaze u takvom stanju. To je stav učenjaka hanefijske, malikijske, šafijske i hanbelijske pravne škole. (Vidjeti: Bedaeus-sanaia, 1/140-141, El-Medžmu, 1/17, Mevahibul-Dželil, 1/303, i El-Mugni, 1/147.)

Najjasniji argument za kojim se rukovode ti učenjaci jeste hadis u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Kur’an dotiče samo onaj ko je čist.” (Taberani, Darekutni i neki drugi, s dobrim lancem prenosilaca. Vidjeti: Irvaul-galil, 1/158-161.)

Navedeni hadis ukazuje da nije dopušteno doticanje Mushafa osobama koje nemaju abdest (muhdis). Budući da u hadisu nije posebno određeno kome je to zabranjeno doticanje Mushafa golom rukom, onda je to zabranjeno svakoj osobi koja nema abdesta ili ga uopće ne može imati. Kada je riječ o posrednom doticanju: omotanim Mushafom ili s rukavicama, islamski učenjaci također imaju oprečne stavove: većina islamskih autoriteta to zabranjuje. (Vidjeti: El-Evsat, 1/101-104, i Fethul-Bari, 2/20-21, od Ibn Redžeba.)

Mislim, a Allah najbolje zna, preče je da takvi ljudi izbjegavaju doticanje Mushafa. Kada je riječ o čitanju Kur’ana gledajući u Mushaf, ali bez njegovog dodirivanja, o čitanju s monitora, ponavljanju ajeta, držanju kopiranih listova, koliko znam, ne postoji jasan i ispravan argument koji to zabranjuje. Nijedan hadis koji zabranjuje učenje Kur’ana u takvom stanju nije autentičan. Između ostalih, tu su sljedeći slabi hadisi: “Kur’an ne uči džunup ni žena u mjesečnom ciklusu”; “Kada sam džunup, ja uzmem abdest i jedem i pijem, ali ne klanjam niti učim”, “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio nam je učenje Kur’ana dok smo džunupi”, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE