20 C
Sarajevo
PočetnaVjerovanjeIslamsko vjerovanje i sudbina bezbožnika na Sudnjem danu

Islamsko vjerovanje i sudbina bezbožnika na Sudnjem danu

Pitanje:

U okviru studija proučavam islam te me interesuje stav islama o bezbožnicima. Da li muslimani vjeruju da će boravište bezbožnika biti u Vatri?

Odgovor:

Divno je što se interesuješ za proučavanje islama. Svaki je čovjek dužan tragati za istinom, gdje god da je, i slijediti je, makar pri tome postupao suprotno svojim roditeljima, precima i društvu u kojem se nalazi, jer je spas na Sudnjem danu najpreča stvar.

Jedna od važnih stvari za onoga koji želi proučavati islam jeste obraćanje na temeljne islamske izvore u cilju upoznavanja njegove suštine, kao što su prijevodi značenja Kur’ana i hadisa Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, uz uvjet da ti prijevodi budu korektni.

Kada je riječ o proučavanju islama na temelju izvora koje su napisali nemuslimani, odnosno oni koji ne poznaju suštinu vjere niti je prakticiraju, treba reći da je to oprečno valjanoj naučnoj i istraživačkoj metodologiji kojoj je cilj doći do istine.

Vratimo se pitanju, tj. u šta muslimani vjeruju vezano za sudbinu nekoga ko je monoteist ali nije musliman? Da li će takvi na Sudnjem danu biti osuđeni na boravak u Vatri?

Odgovor je posve jasan: Uzvišeni Allah stvorio je ljude podarivši im svakojake blagodati, poslao im je vjerovjesnike, objavio im knjige, podučivši ih da će onaj koji vjeruje da je Allah jedan, samo se Njemu pokorava i širk Mu ne čini – ući u Džennet.

Međutim, onaj ko Ga bude nijekao i širk mu činio, tj. bude obožavao nekoga drugoga uz Njega, ili bude slijedio nekog drugog boga, ili Mu bude pripisivao suprugu i dijete, odnosno meleke smatrao Njegovim kćerkama, slijedio neki drugi zakon, a ne onaj koji je On objavio, ostavio Njegovu vjeru i okrenuo se – takav će na Sudnjem danu biti osuđen na vječnu patnju u Vatri.

To je pravda i to zaslužuje onaj ko se silnički ponaša prema svome Gospodaru i Stvoritelju, koji ga je iz ničega stvorio i blagodati mu podario.

Osnovna suština odnosa između Gospodara i Njegovih stvorenja jeste da Ga obožavaju, izvršavaju Njegove zapovijedi i klone se zabrana, shodno kur’anskim riječima: “I džine i ljude stvorio sam samo da Mi pokorni budu.” Poslanici su slati narodima sa jednom naredbom koju će reći svojim narodima, a to je: “Budite pokorni Allahu, vi nemate drugog boga osim Njega.” Na osnovu ovoga može se vidjeti kolika je manjkavost prisutna kod onoga koji vjeruje da je Allah jedan, a potom Mu ne iskazuje pokornost, već postupa suprotno Njegovim odredbama, ne slijedeći Njegovu vjeru, šerijat, Objavu niti vjerovjesnike koje mu je On poslao. Da li ovakva osoba zaslužuje Džennet ili Džehennem? To su one osobe koje kažu: “Vjerujem da postoji jedan Bog, koji je stvorio kosmos, ali tu se zaustavljam. Ne obavljam namaz, ne postim, neću ići na hadž, niti davati zekat kako je On naredio niti ću obavljati ono što On naređuje, ali ću pri tome slijediti svoje strasti i raditi ono što hoću, ne vodeći računa da li je to dozvoljeno ili zabranjeno.” Da li je moguće da ovakva osoba bude spašena na Sudnjem danu? Allah je svakom ummetu poslao vjerovjesnika da im prenese da Ga obožavaju i da se klone šejtana. Posljednji takav ummet i posljednji vjerovjesnik jeste Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, koga je Allah, dž. š., poslao cijelome čovječanstvu. Njegovim slanjem, Allah, dž. š., stavio je van snage prethodne šerijate, a vjeru koju je on donio učinio najpotpunijom, najboljom i najuzvišenijom i svakoga obavezao da prihvati ovu vjeru, te rekao: “Onaj ko slijedi neku drugu vjeru izuzev islama, to mu neće biti primljeno i on će na ahiretu biti među gubitnicima.” Na osnovu svega ovoga jasno je kakva će biti sudbina onoga koji kaže: “Ja vjerujem u to da je samo jedan Bog, ali ne želim biti musliman niti slijediti posljednju vjeru i posljednjeg Vjerovjesnika.” Naposljetku, nadam se da ti je jasan odgovor.

Molim Uzvišenog Allaha da nas uputi na Pravi put i podari da Mu se pokoravamo! Divan li je On Zaštitnik i Pomagač!

Muhammed Salih Munedždžid, Odgovori o islamskom vjerovanju, str. 83.

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE