22 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaPočinio sam blud, ko može da sprovede kaznu nada mnom?

Počinio sam blud, ko može da sprovede kaznu nada mnom?

Pitanje:

Počinio sam blud u dva navrata, zanima me gdje se nada mnom može izvršiti šerijatska kazna i na koji način? Da napomenem da sam neoženjen i vjernik. Selam i da vas Allah nagradi kako samo On nagrađuje Svoje robove!

Odgovor:

Uvaženi brate u islamu, sprovođenje šerijatskih kazni uvjetovano je postojanjem islamske vlasti, tj. šerijatske kazne sprovodi samo vrhovni imam muslimana ili onaj koga on opunomoći, kao što je šerijatski kadija. Što znači, u današnjem vremenu u našim podnebljima ne postoji neko ko može da preuzme na sebe sprovođenje šerijatskih kazni, naročito ako znamo koliko je sprovođenje šerijatskih kazni precizna i ozbiljna stvar, koju ne smije i ne može da sprovodi pojedinac, bez obzira ko bio.
Poznati tumač Kur’ana, mufessir, imam El-Kurtubi u svome je tefsiru kazao: ‘’Ne postoji razilaženje u pogledu toga da sprovođenje šerijatske kazne – odmazde za ubistvo (kisas) ne sprovodi niko osim vladar kojem je stavljeno u obavezu da sprovodi šerijatske kazne za ubistvo i druge prijestupe.” (El-Džamia li ahkamil-Kur’an / poznat kao Kurtubijev tefsir, tom 2, str. 245)
Od Ebu Ez-Zenada se prenosi, a on prenosi od svoga oca, a on od pravnika Medine, čijem mišljenju se vraćaju ljudi, da su govorili: ‘’Ne dolikuje nikome da sprovodi šerijatske kazne osim vladaru, izuzev što je dozvoljeno da čovjek sprovede kaznu za blud nad svojim robom ili robinjom.” (Nejlul-evtar od imama Ševkanija, tom 7, str. 172)

Naš uvaženi šejh Safet Kuduzović u jednom od svojih ČLANAKA, objavljenim na našem portalu minber.ba , kazao je: “Budući da nema islamske vlasti koja bi adekvatno kaznila smutljivce i pokvarenjake, a kaznene mjere u islamu može izreći i sprovoditi isključivo islamski vladar, kazna za uznemiravanje Svevišnjeg Allaha, Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i vjernika prolongirat će se za Sudnji dan. Obaveza je ljude upozoriti na pogubnost takvih postupaka i poniženje koje mogu doživjeti na dunjaluku i bolnu kaznu koju će sigurno iskusiti na ahiretu, ako se u međuvremenu ne pokaju. Na muslimanima je da ukazuju na greške i pojašnjavaju propise, a Allahova riječ ostaje istinita: ‘A većina ljudi, ma koliko ti želio, neće biti vjernici’ (Jusuf, 103).”

Kada bi i postojala šerijatska država i organ koji sprovodi šerijatske kazne, i u tom slučaju vama bi bilo propisano da se pokajete i da svoj slučaj ne iznosite šerijatskom sudu, a kako tek onda kada ne postoji šerijatska država niti organ koji sprovodi šerijatske kazne.

Znači, dragi brate, na tebi je da se istinski pokaješ Uzvišenom Allahu, pokajanjem u kojem će se ispuniti uvjeti da bi tvoje pokajanje bilo potpuno i primljeno kod Allaha.

Među najbitnijim uvjetima istinskog pokajanja jeste da čovjek trenutačno prekine sa činjenjem grijeha, u ovom slučaju bluda, da čvrsto odluči da se nikada više neće vratiti tom grijehu, te da se pokaje za grijeg koji je učinio.

Onaj ko tako postupi, nadati se za njega da mu je Allah oprostio počinjeni grijeh. Allahov Poslanik je kazao: “Pokajnik od grijeha je kao i onaj koji ga nije ni učinio.” (Ibn Madže, šejh Albani je kazao za ovaj hadis da je hasen – dobar)

Kazao je Uzvišeni Allah: “Onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je.” (El-Furkan, 70)

A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Pezić Elvedin

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE