20 C
Sarajevo
PočetnaŽenska pitanjaPokrivanje lica žene

Pokrivanje lica žene

PITANJE:

Možete li kazati nešto više o pokrivanju lica kod žene i dokazima za to?

ODGOVOR:

Početkom islama ženi nije bilo propisano pokrivanje lica i šaka, tako da su žene izlazile pred muškarce otkrivenih lica i ruku. Poslije toga Allah, dželle šanuhu, je propisao pokrivanje lica sa ciljem zaštite žene, njenog čuvanja od pogleda muškaraca i sprječavanja bilo kakvog vida smutnje i zanesenosti ženama. To se dogodilo objavom ajeta o hidžabu: “Kada od njih nešto tražite, tražite iza zastora.” (El – Ahzab, 53.)

Ovaj ajet, iako je objavljen povodom Poslanikovih, sallallahu ‘alejhi ve sellem, žena, obuhvata i ostale žene zbog zajedničkog i općeg razloga i značenja.

Allah, subhanehu ve te’ala, u istoj suri kaže: ”I u kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte i obavljajte namaz, dajite zekat i pokoravajte se Allahu i Poslaniku!” (El – Ahzab, 33.)

Ovaj ajet obuhvata žene Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kao i druge žene konsenzusom svih učenjaka. Takav je slučaj sa još jednim ajetom u suri El – Ahzab u kojoj Uzvišeni Allah kaže: “O Vjerovjesniče, reci ženama i kćerima svojim i ženama vjernika neka spuste svoje ogrtače niza se. Tako će se lakše prepoznati i neće napastvovane biti. A Allah mnogo prašta i Milostiv je.” (El – Ahzab, 59.)

Allah, dželle šanuhu, je povodom hidžaba objavio još dva ajeta u suri En – Nur, gdje se kaže: “Reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade.” “A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta, osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj, ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena; i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite.” (En – Nur, 30. – 31.)

Riječ “el-bu’uletu” znači “muževi”, a riječ “ez-zinetu” znači “ljepota” i ono što može izazvati strast. Ono što najviše može izazvati i pobuditi strast je lice. Kada Allah, dželle šanuhu, kaže: “Osim onoga što je ionako spoljašnje”- misli se na odjeću prema ispravnijem mišljenju islamskih učenjaka, što je bio stav uvaženog ashaba, ‘Abdullaha b. Mes’uda, radijallahu anhu.

Allah, dželle šanuhu, kaže: “Starijim ženama koje se ne nadaju udaji, nije grijeh da odlože ogrtače svoje, s tim da ne pokazuju ukrase svoje, a da budu čestite bolje im je. Allah sve čuje i zna.” (En – Nur, 60.)

Kako iz ovog ajeta zaključiti da je pokrivanje lica obaveza?

Allah, subhanehu ve te’ala, je oprostio starijim ženama koje se ne nadaju braku odlaganje ogrtača i otkrivanje lice, s tim da im je zabranio da pokazuju svoje ukrase. To nas upućuje na zaključak da su mlade žene obavezne pokriti lica i griješne su ako tako ne učine. Također, starije dotjerane žene obavezne su pokriti lica, jer mogu izazvati smutnju i strast. Na kraju ajeta, Allah, dželle šanuhu, savjetuje starije žene da im je bolje da budu kreposne (čestite), jer će tako biti dalje od smutnje. Prenosi se od Aiše i njene sestre Esme, radijallahu anhuma, predaja koja upućuje na obaveznost pokrivanja lica pred osobama koje nisu mahremi ženama, pa makar bile u ihramima za vrijeme hadždžskih obreda. Prenose se u Sahihajnu (Buharije i Muslima) Aišine, radijallahu anha, riječi iz kojih se može razumjeti da je otkrivanje lica bilo dozvoljeno u početku islama, a zatim je derogirano ajetom o hidžabu. (Šejh Ibn Baz, “Medžmu ‘ul – fetava”, 3/354.)

ŠEJH IBN BAZ

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE