15.4 C
Sarajevo
PočetnaKur'anStav imama Ebu Hanife u vezi s učenjem Kur’ana na mezarju

Stav imama Ebu Hanife u vezi s učenjem Kur’ana na mezarju

Pitanje:

Kakav je stav imama Ebu Hanife u vezi s učenjem Kur’ana na mezarju?

Odgovor:

Učenje Kur’ana na mezarju nema utemeljenja u hadisu ni u praksi prvih generacija. Imam Ibn Ebul-Iz i Šelebi, dva hanefijska pravnika, i šejhul-islam Ibn Tejmijje, govorili su da je imam Ebu Hanife učenje Kur’ana na kaburu smatrao pogrdnim. (Vidjeti: Šerhul-akidetit-Tahavijja, 2/675, Hašijetuš-Šelebi ala tebjinil-hakaik, 1/587, i Iktidaus-siratil-mustekim, 2/264.)

Ovaj Ebu Hanifin stav dijele sljedeći učenjaci: Malik, Ahmed, po odabranoj verziji, Ebu Bekr Mervezi, Ibn Tejmijje i neki drugi. (Vidjeti: El-Mesail, str. 145/544, od Abdullaha, El-Medhal, 3/263, od Ibn Hadždža, Iktidaus-siratil-mustekim, 2/264, Medžmu'ul-fetava, 24/176, El-Furu, 2/238, El-Insaf, 2/558.)

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE