15.4 C
Sarajevo
PočetnaNamazUčenje na dženaza-namazu

Učenje na dženaza-namazu

Pitanje:

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je da je namaz bez Fatihe neispravan, a naši imami kažu da na dženazi učimo Subhaneke, salavate i dovu za dženaza-namaz, odnosno onaj ko ne pamti dovu za dženaza-namaz, učit će dovu: Rabbena atina, da li je ta njihova tvrdnja ispravna?

Odgovor:

Učenje Fatihe na dženazi legitimno je i ispravno. Imam Buharija zabilježio je sljedeću izjavu Talhe b. Abdullaha b. Avfa: “Klanjao sam s Ibn Abbasom dženaza-namaz pa je proučio Fatihu i rekao: ’Neka znaju da je učenje Fatihe sunnet.’” Na osnovu ovog predanja imam Buharija naslovio je poglavlje: Učenje Fatihe na dženaza-namazu. Poznati ashab Ebu Umame govorio je: “Sunnet je na dženaza-namazu nakon prvog tekbira proučiti Fatihu, tiho u sebi.” (Nesai i Tahavi. Imam Nevevi i Ibn Hadžer ovo predanje smatraju ispravnim.)

Navedena predanja ukazuju da je učenje Fatihe na dženazi sunnet, tim prije jer kada ashab kaže da je nešto sunnet, to se odnosi se na Resulullahov, sallallahu alejhi ve sellem, sunnet, po mišljenju većine učenjaka islamske jurisprudencije. (Vidjeti: El-Kifajetu fi ilmir-rivaja, str. 421, El-Mustedrek, 1/510, El-Medžmu, 5/191, Fethul-Bari, 3/204, Et-Telhis, 3/1237, Tedribur-ravi, 1/188.)

Kada je riječ o tome, imam Šafija zapaža: “Kada ashab kaže da je nešto sunnet, onda pod time misli na Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, sunnet.” (Vidjeti: El-Umm, 1/271.)

Kada je riječ o učenju Fatihe u skupnom namazu, o tom pitanju postoji veliko razilaženje među islamskim učenjacima. Ispravnije je, a Allah najbolje zna, da ovu suru treba učiti na svim namazima, jer je tako naređeno u vjerodostojnim hadisima. O pitanju je bilo opširnijeg govora u našoj knjizi Svojstva Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, namaza od abdesta do zikra, str. 87-99 – prvo izdanje, odnosno str. 138-154 – drugo, dopunjeno izdanje.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE