27.7 C
Sarajevo
PočetnaKur'anUčenje Kur’ana mrtvima

Učenje Kur’ana mrtvima

PITANJE:

Dešava se da se sakupe komšije i poznanici u kući umrloga, pa svako od njih prouči dio Kur’ana, za dotičnu umrlu osobu (bez ikakve materijalne naknade). Nakon završetka učenja Kur’ana, upute Allahu, subhanehu ve te’ala, za njega dovu i poklone za njegovu dušu nagradu učenja Kur’ana. Da li od ovoga umrla osoba ima koristi ili ne? Čuo sam da neki učenjaci kažu da je ovo strogo zabranjeno (haram);  drugi ipak  da je  pokuđeno (mekruh), a treći da je dozvoljeno.

ODGOVOR:

Ovako i njemu slična djela nemaju osnove u islamu. Nije zabilježeno od Poslanika, salallahu ‘alejhi ve sellem, niti njegovih ashaba, Allah, dželle šanuhu, njima bio zadovoljan, da su učili Kur’an mrtvima.

Naprotiv, Allahov  Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: ”Ko bude uradio neko djelo koje nije od naše vjere –  to djelo se ne prima.” (Muslim, Sahih, 1718. i Buharija, muallekan.)

Buharija i Muslim također bilježe hadis od Aiše, radijallahu anha, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: ”Ko bude uveo u ovu našu vjeru novu stvar koja nije od nje (vjere) – to djelo se ne prima.” (Muslim, Sahih, 1718. i Buharija, muallekan.)

Muslim bilježi u svom Sahihu od Džabira, neka je Allah, dželle šanuhu, njim zadovoljan, da je Allahov  Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, govorio petkom na hutbi: ”A zatim, doista je najbolji govor Allahova Knjiga, i najbolji put je put Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem, a najgore stvari su novotarije, a svaka novotarija je zabluda.” (Muslim, 867.)

Nesai bilježi dodatak ovom hadisu u vjerodostojnoj predaji: ”… a svaka zabluda vodi u vatru.” (Nesai, 188, 189/3)

Što se tiče udjeljivanja sadake u ime umrlih i upućivanja dova Allahu, dželle šanuhu, za njih: koristi ima i nagrada od takvih djela stiže do njih. Ovo je stav svih islamskih učenjaka (idžma’).

Molimo Allaha, subhanehu ve te’ala, da vam bude na pomoći. (Šejh Ibn Baz, “Kitabud – da’ve”)

 ŠEJH IBN BAZ

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE