10 C
Sarajevo
PočetnaVjerovanjePropis priželjkivanja smrti zbog nevolje koja zadesi čovjeka

Propis priželjkivanja smrti zbog nevolje koja zadesi čovjeka

Pitanje:

U životu sam se suočila s nekoliko problema koji su učinili da mrzim život i kad god se uznemirim, obratim se Allahu s molbom da mi uzme život što prije. To je moja želja i sada jer ne vidim rješenja za svoje probleme osim smrti, jedine koja me može riješiti ove patnje. Da li je ovo haram?

Odgovor:

Ukoliko osoba zaželi smrt zbog nevolje koja je zadesi, učinila je ono što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio kada je rekao: “Neka niko od vas ne zaželi smrt zbog nevolje koja ga zadesi, a ako već mora, neka kaže: ‘Moj Allahu, poživi me dok je život dobar za mene i usmrti me kada smrt bude bolja za mene.’” Onome koga su zadesili nevolja, tjeskoba ili problem nije dozvoljeno da zaželi smrt, nego treba da se strpi, računa na nagradu kod Uzvišenog Allaha i čeka olakšanje, na osnovu riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Znaj da pobjeda dolazi sa strpljenjem, utjeha sa žalosti, i da s teškoćom dolazi olakšanje. Neka zna svako onaj koga je zadesila kakva nevolja, da je ona iskup za grijehe koje je počinio, i vjernika ne zadesi ni briga, ni tuga, ni uznemirenje, a ni ubod trna, a da mu Allah zbog toga ne oprosti grijehe.” Sa strpljenjem i računanjem na nagradu postiže se stepen strpljivih, visoki stepen za čije je stanovnike Uzvišeni Allah rekao: “A ti obraduj strpljive, one koje kada ih kakva nevolja zadesi kažu: ‘Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti.’” Mislim da je zapažanje ove žene koja ne vidi rješenje za svoje probleme osim smrti pogrešno, jer smrću se ne umanjuju problemi, štaviše, mogu se povećati, jer koliko ljudi umre u nevolji zbog problema ili uznemirenja, a bili su nemarni prema svojoj duši, nisu molili za oprost grijeha, niti se pokajali Uzvišenom Allahu, tako da im smrt biva ubrzanje kazne, a da su ostali u životu i Allah ih uputio ka pokajanju i traženju oprosta, strpljenju, podnošenju teškoća i čekanju olakšanja, to bi za njih bilo veliko dobro.

Na tebi je da se strpiš, računaš na nagradu i čekaš olakšanje od Uzvišenog Allaha, koji je u Svojoj Knjizi rekao: “Tä zaista je s teškoćom olakšanje.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Znaj da pobjeda dolazi sa strpljenjem, utjeha sa žalosti i da s teškoćom dolazi olakšanje.”

Šejh Ibn Usejmin

Iz knjige Fetavetul-mer’ah, prevela: Ummu Muhamed, studentica Islamskog fakulteta u Rijadu

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE