-0.1 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaSufijski redovi (tarikati)

Sufijski redovi (tarikati)

PITANJE:

Kakav je šerijatski stav o sufijskim redovima (tarikatima) i njihovim virdovima koje su sastavili i koje uče prije sabaha i poslije akšam –  namaza? Kakav je islamski stav o onome ko tvrdi da je na javi vidio Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i da se poselamio s njim?

ODGOVOR:

Sufijski redovi (tarikati) i njihovi virdovi koje su spomenuti su izmišljeni tarikati i virdovi. Neki od tih redova su tidžanije i kitamije.

Od njihovih virdova nije dozvoljeno učiti ništa, osim onoga što je u saglasnosti sa Kur’anom i vjerodostojnim sunnetom. Što se tiče tvrdnje da je neko ušao kod kitamije, vidio kraj njega na javi Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i nazvao mu selam – to je očita neistina za koju nema dokaza. Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, nemoguće je vidjeti na javi nakon njegove smrti. On neće izaći iz svog kabura, osim na Dan sudnji, kao što kaže Uzvišeni Allah, dželle šanuhu: ”Vi ćete  poslije toga pomrijeti, zatim ćete na onome svijetu oživljeni biti.” (El – Mu’ minun, 156.)

Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: ”Ja sam prvi iznad kojeg će se zemlja rascijepiti na Sudnjem danu.” (Muslim, 2278.)

Fetve Stalne komisije za naučna istraživanja i fetve, 2/184.

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE