16.6 C
Sarajevo
PočetnaNauka i učenjaciIzjave o slijeđenju selefus-saliha

Izjave o slijeđenju selefus-saliha

Pitanje:

Da li se smatra novotarijom da neko kaže: “Slijedim prvu generaciju muslimana (es-selefus-salih)”?

Odgovor:

Nakon pripisivanja islamu (Kur’anu i hadisu) musliman ne može učiniti bolje djelo od slijeđenja selefus-saliha, prvih generacija muslimana. Svaki vjernik s ponosom treba kazati da slijedi ili bar nastoji slijediti dobre prethodnike. Novotarija je zapravo kazati da nije potrebno slijediti odabrane generacije, koje su pohvaljene u jasnim kur’ansko-hadiskim tekstovima. Ko bude shvatao temelje vjerovanja ili obredoslovlja različito od Ebu Bekra, Omera, Osmana, Alije, Muavije i drugih prethodnika, načelno je skrenuo s Pravog puta. Ko je bolje shvatio Objavu od onih koji su prisustvovali njenom spuštanju, odnosno od generacija koje su vidjele ashabe i tabiine?! Ali šta znači slijediti dobre generacije? Pod slijeđenjem se podrazumijeva razumijevanje Kur’ana i hadisa u svjetlu njihovog shvatanja, slijedeći pravila i norme koje garantiraju ispravno shvatanje vjere, a ne slijepo slijeđenje bez obraćanja na primarne vjerske izvore: nepogrješivost u vjeri bila je svojstvo isključivo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Omer, radijallahu anhu, sa minbera je poručivao: “O ljudi, samo je Poslanikovo, sallallahu alejhi ve sellem, mišljenje neprikosnoveno, jer je plod objave; naša mišljenja su oličenje truda i pokušaja.” (Bejheki, u djelu El-Medhal, 1/194, i Ibn Abdulberr, u djelu El-Džamia, 2/1040-1041. Vidjeti: El-Muhalla, 1/61.)

Allah, dželle šanuhu, ukazuje nam na vrijednost slijeđenja prve generacije muslimana: “Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadžirima i ensarijama, i svima onima koji ih slijede u činjenju dobrih djela…” (Et-Tevbe, 100.) Dakle, stjecanje Allahovog zadovoljstva uvjetovano je slijeđenjem prvih generacija. Također je i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preporučio slijeđenje pravednih vladara: “Dosljedno slijedite moj sunnet i praksu  pravednih, upućenih vladara!” (Ebu Davud i Ahmed, sa ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 6/526.) U hadisu koji su zabilježili Buharija i Muslim stoji da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao sljedeće: “Najbolji ljudi su oni koji žive u mom stoljeću, potom oni koji slijede, potom oni koji slijede.” Među razumom obdarenim nema razilaženja u mišljenju da je ugledanje u boljeg pohvalna stvar, posebno ako se radi o najboljim ljudima koji su kročili zemaljskom kuglom poslije poslanika i vjerovjesnika, a Uzvišeni najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE