21 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaTumačenje snova

Tumačenje snova

Pitanje:

Sanjala sam kako sjedim na nekoj klupi u velikoj praznoj prostoriji u koju je ušao čovjek čije lice nisam vidjela. On mi je govorio u vezi s mojim životom i kazao da će sve biti u redu. Možete li protumačiti ovaj moj san, i da li na našem jeziku postoji sanovnik? Allah vas nagradio!

Odgovor:

Snovi se dijele na tri vrste, i to: prvo, istiniti snovi koji predstavljaju četrdeset i šesti dio poslanstva, i Svemogući Allah daje ih Svojim poslanicima, ali i nekim drugim ljudima; drugo, snovi od šejtana; i, treće, razgovor sa samim sobom. Snovi se ne mogu protumačiti svim ljudima na isti način. Nekada će isti san biti protumačen na različite način. Naime, imam Begavi u djelu Šerhus-sunne, 12/224, naveo je da je neki čovjek došao kod Ibn Sirina i ispričao mu da je sanjao kako uči ezan. Ibn Sirin mu je rekao: “Obavit ćeš hadždž.” Nakon toga je došao drugi čovjek i ispričao isti san, ali njemu je Ibn Sirin odgovorio: „Bit će ti odsječena ruka.” Kada su to čuli, prisutni upitaše: “Zbog čega si isti san protumačio različito?” Odgovorio je: “Na prvom sam čovjeku primijetio lijepe znakove, pa sam njegov san povezao s riječima Uzvišenog: ’I ti ljudima oglasi hadždž (ezan u jeziku znači poziv ili oglas). Dolazit će i pješice i jašući, dolazit će iz mjesta dalekih.’ (El-Hadždž, 27.) A na drugom sam primijetio da je loš čovjek, pa sam njegovo sanjanje ezana povezao s riječima Uzvišenog: ’I glasnik se oglasi: ’O karavano, vi ste uistinu kradljivci…’’ (Jusuf, 70.) Dalje, nije svaki čovjek koji poznaje šerijatske nauke sposoban tumačiti snove, tim više jer je tumačenje snova jedna od rijetkih nauka koja se ne može klasično naučiti, već je dar od Svevišnjeg Allaha koji daje Svojim iskrenim robovima. Na ovo ukazuju Allahove riječi Jusufu, alejhis-selam: “I tako će te tvoj Gospodar odabrati i tumačenju te snova poučiti…” (Jusuf, 6.)

Jedino što je u domenu ljudske kompetencije jeste da nauči osnovne principe i norme (Ovi principi nisu fiksni već se razlikuju shodno mnogim okolnostima.) prilikom tumačenja snova, a uspjeh tumačenja Allahov je dar. Otuda je poznati malikijski pravnik Ibn Džuzzi rekao: “Snove može tumačiti samo onaj ko poznaje tu disciplinu.” (Vidjeti: El-Kavanin, str. 182.) Imam Menavi u djelu Fejdul-Kadir, 4/65, tvrdi: “Tumač snova treba poznavati mnoge nauke i discipline.” Još nešto, tumačenje snova ženskoj osobi umnogome se razlikuje od tumačenja snova muškarcu ili djetetu. (Vidjeti: Tefsirul-ahlam, str. 221, od Ibrahima Edhema.) Zato, tumačenje snova treba tražiti isključivo od onih ljudi koji dobro poznaju tu oblast, tim prije jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “San se ne mora ostvariti sve dok se ne protumači, a nakon što se protumači, desit će se.” (Ebu Davud sa ispravnim lancem prenosilaca.)

Isto tako, nema svaki san tumačenje, kao što je šejtansko poigravanje koje ne treba uzimati u obzir niti ga tumačiti. Kada je riječ o snu koji si ispričala, molim Uzvišenog Allaha da ti da svako dobro u njemu. Prije spavanja traži zaštitu od Svevišnjeg Allaha  i obavezno lezi pod abdestom. Kada sanjaš sličan san, i kada se probudiš, pljucni na lijevu stranu tri puta, zatim se okreni se na drugu i traži utočište od Allaha od prokletog šejtana i neće ti se ništa loše desiti. To je Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, preventiva koju je preporučivao, bilježi imam Muslim, 15/17/2261. Kada je riječ o literaturi koja se bavi tumačenjem snova na našem jeziku, koliko mi je poznato, prevedena je knjiga Tefsirul-ahlam pripisana Ibn Sirinu, a tu je i autorsko djelo dr. Šefika Kurdića Snovi i njihova značenja. Neophodno je naglasiti da se snovi ne mogu tumačiti čitajući neki od sanovnika, to su islamski učenjaci smatrali zabranjenim, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE