13.8 C
Sarajevo
PočetnaMeđuljudski odnosiDokazi koji zabranjuju miješanje muškaraca i žena

Dokazi koji zabranjuju miješanje muškaraca i žena

Pitanje:

Da li možete navesti dokaze koji zabranjuju miješanje muškaraca i žena? Danas veoma malo ljudi izbjegava ovu pojavu.

Odgovor:

Kada nešto zabrani, šerijat zabrani i sve puteve koji vode tome. Zabranjujući nemoral, Uzvišeni kaže: “I nemojte se približavati nemoralu, to je razvratno djelo i ružan put!” (El-Isra, 32.) U ovom ajetu Svevišnji Allah zabranjuje nemoral, ali i sve što vodi u njega, a to se jasno zaključuje iz riječi: “I nemojte se približavati nemoralu!”

Dakle, sva sredstva i putevi koji vode u nemoral zabranjeni su: pogled, dodir, ugovaranje susreta, čatanje i sl. – sve to je zabranjeno. Nema sumnje da zajedničko sijeljenje i kojekakvo razgovaranje budi strasti. Buharija i Muslim zabilježili su da Usama b. Zejd  prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neću ostaviti za muškarce veće iskušenje od žena.” Iako su općeg karaktera, ovo su jasni argumenti koji zabranjuju miješanje muškaraca i žena, jer šejtan najlakše djeluje nakon pogleda i susreta. Otuda je zabranjeno osamljivanje sa strankinjom.

Također jedan od dokaza koji ukazuje da miješanje muškaraca i žena nije legitimno jeste hadis koji je zabilježio Buharija, a u kojem stoji da su se žene požalile Resulullahu, sallallahu alejhi ve sellem: “Ljudi nas pretekoše, pa i nama, Allahov Poslaniče, odredi dan za poučavanje vjeri.” Pa je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, upriličio i njima poseban termin. Ako miješanje spolova nije legitimno prilikom učenja vjere, kako onda može biti dopušteno prilikom klasičnih sijela?!

Pogledajmo hadis u kome Ebu Hurejre, radijallahu anhu, pripovijeda da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Žene ne trebaju ići sredinom puta.” (Ibn Hibban, 12/416. Šejh Albani hadis smatra dobrim. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 2/511.) Ako nije pohvalno da žena hoda sredinom puta, čime se ističe i privlači pažnju na sebe, zar joj je dopušteno da sjedi sa strancima i dovodi i sebe i druge u iskušenje?!

U Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i prvim generacijama imamo najljepši primjer. Kada bismo cijelog života tražili predanja koja dopuštaju miješanje muškaraca i žena, ne bismo našli nijedno, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE