21 C
Sarajevo
PočetnaNamazKada je dozvoljeno uzimanje tejemmuma?

Kada je dozvoljeno uzimanje tejemmuma?

Pitanje:

Kada je dozvoljeno uzimati tejemmum i kakav je propis za osobu koja uzima tejemmum, a voda joj je blizu?

Odgovor:

Tejemmum je dozvoljeno uzimati u dvije situacije.

Prva: Kada čovjek ne posjeduje vodu, ili posjeduje vodu koja mu je potrebna za piće, kuhanje, abdest, kupanje. Onaj ko posjeduje vodu samo za spomenuto, smatra se kao i onaj koji nema vode.

Druga: Čovjeku je dozvoljeno je da uzme tejemmum ako je bolestan, ili ako ne može da koristi vodu, ili će mu korištenje vode povećati bolest te uzrokovati druga oboljenja. U ove dvije situacije čovjeku je dozvoljeno da uzme tejemmum – ako nema vode ili ako ne može koristiti vodu jer je bolestan. Kazao je Uzvišeni Allah: ”O vjernici, kad hoćete molitvu da obavite, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite – a dio glava svojih potarite – i noge svoje do iza članaka, a ako ste džunubi, onda se okupajte; a ako ste bolesni, ili na putu, ili ako ste izvršili prirodnu potrebu, ili ako ste se sastajali sa ženama, a ne nađete vode, onda rukama svojim čistu zemlju dotaknite i njima preko lica svojih i ruku svojih pređite” (Trpeza, 6.), i kazao je Uzvišeni Allah: ”O vjernici, pijani nikako molitvu ne obavljajte, sve dok ne budete znali šta izgovarate, i kada ste džunubi – osim ako ste putnici – sve dok se ne okupate. A ako ste bolesni, ili na putu, ili ako je neko od vas obavio prirodnu potrebu, ili ako ste se sastajali sa ženama, a ne nađete vode, onda dlanovima čistu zemlju dotaknite i lica vaša i ruke vaše potarite. – Allah, zaista, briše grijehe i prašta.” (Žene, 43.)

Ova dva ajeta ukazuju da je onome ko ne nađe vodu, ili je nađe, ali je ne može koristiti zbog bolesti ili potrebe za tom vodom, dozvoljeno da uzme tejemmum zemljom koja u ovim situacijama mijenja vodu u pogledu pravne čistoće, što je Allahova olakšica ovom ummetu.

(Medžmu fetava, 1. tom, str. 228, odgovorio Salih Fevzan el-Fevzan)

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE