7 C
Sarajevo
PočetnaMeđuljudski odnosiOsoba koja se vulgarno šali sa ženama kojima je mahrem

Osoba koja se vulgarno šali sa ženama kojima je mahrem

PITANJE:

Jedna osoba se vulgarno šali sa svojim sestričnama. Da li im je dozvoljeno da se susreću sa njim zbog ovakvog njegovog ponašanja?

ODGOVOR:

Hvala Allahu, dž.š. Za ovog čovjeka koji ima sestrične, odnosno on je njihov dajdža, žena ili onaj ko je postavio pitanje kaže da se sa njima šali na jedan vulgaran način. Njegovim sestričnama nije dozvoljeno da ga posjećuju, niti da otkrivaju svoja lica pred njim, pošto su islamski učenjaci koji su dozvolili da žena otkrije svoje lice pred mahremom, uslovili da ne postoji opasnost od iskušenja i fitne. Od ovakvog  čovjeka koji se na ovako vulgaran i nedostojan način šali sa svojim sestričnama treba se plašiti da ih može dovesti u iskušenje. U obavezu jednog vjernika spada izbjegavanje  svih uzročnika mogućih iskušenja. Nemoj se, brate, čuditi da neki ljudi ispunjenje svojih seksualnih želja i nagona vežu za svoju rodbinu. Do nas su doprle nevjerovatne priče da su pojedinci činili blud sa svojim sestrama po ocu, pošto kažu, ona im nije rođena sestra!? Da nas Allah, dž.š., sačuva od prokletog šejtana! Čuli smo i za još drastičnije slučajeve, gdje su neki ljudi činili blud sa svojim rođenim majkama, da nas Allah, dž.š., sačuva!? Pogledajte kako se Kur'an izražava: “I ne ženite se ženama kojima su se ženili očevi vaši,- a šta je bilo, biće oprošteno; to bi, uistinu, bio razvrat, gnusoba i ružan put.” (En-Nisa, 22.)

O bludu je Allah, dž.š., kazao sljedeće: “I što dalje od bluda, jer je to razvrat, kako je to ružan put!” (El-Isra, 32.)

Nije rekao u prvom ajetu samo “razvrat”, nego je još rekao da je to i “gnusoba”. Ovo upućuje da je ženidba najbliže rodbine ili žene svoga oca mnogo odvratnija od bluda.

Da rezimiramo svoj odgovor:

Obaveza spomenutih djevojaka je da se distanciraju i udalje od svoga dajdže, te da ne otkrivaju svoja lica pred njim sve dok kod njega nailaze na ovakvu ružnu i odvratnu šalu koja izaziva sumnju. (Muhammed ibn Usejmin, El-Fetava-l-džami'a li-l-mer'eti-l-muslime, str.1006.)

Muhammed Salih el-Munedždžid

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE