16 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaPropis pisanja po nišanima - kaburovima?

Propis pisanja po nišanima – kaburovima?

Pitanje:

Je li dozvoljeno da se na komadu mermera (nadgrobni spomenik – nišan) napiše godina preseljenja mejjita kako bi se to znalo nakon određenog vremenskog perioda?

Odgovor:

Postavljanje mermernog kamena ili kamena neke druge vrste na kabur, kako bi bio znak raspoznavanja kabura, prezirao je imam Ebu Hanife, a dozvoljenim je to smatrala većina islamskih učenjaka, što obuhvata: malikijski, šafijski, hanbelijski mezheb. Čak štaviše, učenjaci šafijske pravne škole precizirali su da je to sunnet – pohvalno. Kazao je imam Ahmed: ”Ne smeta da se obilježi kabur nekim znakom kako bi se znalo za njega. Sve to na osnovu predaje koju je zabilježio imam Ebu Davud, da kada je preselio Osman ibn Maz'un, r.a., ispraćena je njegova dženaza te je ukopan, pa je Allahov Poslanik naredio čovjeku da donese kamen, pa nije mogao sam da ga donese. Ustao je Allahov Poslanik, zasukao svoje rukave… pa su donijeli kamen i postavili ga kod njegove (mejjita) glave, potom je kazao: ‘Da se zna mjesto kabura moga brata i kako bi pored njega mogao ukopati one koji presele iz njegove porodice.“’ O ovom hadisu, Munziri je kazao: ”U lancu prenosilaca ovog hadisa je Kesir ibn Zejd, a o njemu su mnogo raspravljali.“

A što se tiče pisanja na kaburu ili na nadgrobnom spomeniku – nišanu, to je pokuđena stvar, po mišljenju većinskog dijela učenjaka suprotno stavu Ebu Hanife. To na osnovu predaje koju su zabilježili Tirmizi i Nesai od Džabira , r.a., da je rekao: ”Allahov Poslanik zabranio je da se gradi na kaburima i da se piše po njima.” Kazao je Hakim, nakon što je spomenuo izvedbu hadisa u Mustedreku: ”Lanac prenosilaca je vjerodostojan, ali se po njemu ne postupa. Zaista su imami muslimana, i na istoku i na zapadu, pisali po mezarima, a to je stvar koju su preuzeli iz generacije u generaciju.“ Imam Zehebi kritički se osvrnuo na spomenute riječi u sažetku spomenute knjige i kazao: ”Novotarija, nisu saznali za zabranu.” Kazao je imam Ševkani u Nejlul-Evtaru, komentarišući spomenuti hadis: ”Hadis ukazuje na zabranu pisanja po kaburima, bez obzira da li se radilo o pisanju imena mejjita na kaburu ili nečega drugog.“

Spomenuta zabrana obuhvata pisanje po samome kaburu kao i pisanje po nadgrobnim spomenicima – nišanima. Kazao je imam Nevevi u Medžmu'u: ”Bez obzira da li se natpis nalazio na nadgrobnom spomeniku koji se nalazi kod mejjitove glave ili na drugom mjestu, sve to je pokuđeno, zbog općenitosti zabrane u hadisu.”
A Allah najbolje zna!

Izvor fetve: islamweb

Preveo: Elvedin Pezić

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE