13 C
Sarajevo
PočetnaNauka i učenjaciStatus onoga koji se suprotstavi konsenzusu učenjaka

Status onoga koji se suprotstavi konsenzusu učenjaka

Pitanje:

Kakav status ima onaj ko se suprotstavi konsenzusu učenjaka?

Odgovor:

Da bi konsenzus (ar. idžma) bio mjerodavan, ima svoje uvjete o kojima su opširno govorili islamski učenjaci. (Vidjeti: El-Havil-kebir, 16/109-117.) Kada se potvrdi konsenzus učenjaka o određenom pitanju u jednom vremenu, nije dopušteno nikome nakon toga da govori suprotno, jer bi to značilo da su se učenjaci složili na neistini, što je nemoguće. Poznato pravilo glasi: Ummet se neće složiti na zabludi. (Uporediti: El-Mustasfa, str. 375, i Medžmu'ul-fetava, 20/10.) Ovo pravilo doslovno je uzeto iz hadisa oko čije autentičnosti postoji razilaženje među učenjacima. Imam Hakim kaže: “Ne tvrdim da je ovaj hadis (hadis koji govori da se ummet neće složiti na zabludi) vjerodostojan niti slab, ali ga spominjem iz razloga što se ehli-sunnet složio na ovom pravilu.” (Vidjeti: El-Mustedrek, 1/202.)

Imam Gazali rekao je: “Konsenzus učenjaka po sljedbenicima istine jeste na stupnju mutevatir dokaza.” (Vidjeti: El-Menhul, str. 303, i El-Ihkam, 4/525.) Bitno je naglasiti da se često navodi konsenzus o određenom pitanju a, ustvari, postoji razilaženje među učenjacima. Stoga, nije dopušteno žuriti s osuđivanjem mišljenjâ koja se kose s konsenzusom dok se ne potvrdi njegova ispravnost općenito, i to da li su učenjaci koji su kazali suprotno tome znali za taj konseznus. Šejhul-islam Ibn Tejmijje veli: “Ko kaže suprotno konsenzusu koji je nužno poznat kod svih ljudi, počinio je nevjerstvo.” (Vidjeti: Medžmu'ul-fetava, 19/146.)

Na drugom mjestu šejhul-islam je zapisao: “Ko se suprotstavlja u pitanju koje je Svevišnji Allah jasno objasnio, a oko kojeg su vjernici postigli konsenzus i niko nije kazao suprotno tome, takav je počinio nevjerstvo.” (Vidjeti: Medžmu'ul-fetava, 7/29.) Ibn Hazm ima poznato djelo koje je nazvao Meratibul-idžma. Na kraju ovog djela koje govori o pitanjima na kojima su se složili islamski učenjaci napominje: “Poglavlje konsenzusa u akaidu čiji je poricatelj nevjernik po mišljenju svih islamskih učenjaka”, potom je na nekoliko stranica spomenuo temeljna akaidska pitanja oko kojih se slažu svi učenjaci ovog ummeta. (Vidjeti: Meratibul-idžma, str. 267-274.) A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE