13 C
Sarajevo
PočetnaPoslovanjeProdaja putem licitacije

Prodaja putem licitacije

Pitanje:

Da li je dopuštena prodaja putem licitacije?

Odgovor:

Po većini islamskih učenjaka, to je dopušteno. Svoj stav dokazuju Enesovim, radijallahu anhu, predanjem u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prodavao pokrivač i posudu nekog ensarije, pa je neki čovjek ponudio dirhem, na šta Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, dva ili tri puta upita: “Hoće li neko dati više?” Na to je drugi ashab ponudio dva dirhema i kupio robu. (Tirmizi, Ebu Davud, Ahmed i Dija Makdisi u djelu El-Muhtara, 6/246-250. Imam Tirmizi predanje smatra dobrim. Međutim, njegovu su autentičnost porekli Buharija, Ibn Kattan Farisi, Ibn Hadžer, Zejlei i neki drugi muhaddisi, što preferiraju još neki hadiski stručnjaci.)

Omer, Mugire b. Šuba, Mudžahid, Ata, Omer b. Abdulaziz, Ibn Sirin i neki drugi prodavali su putem licitacije. (Ibn Ebu Šejbe, 6/456, Abdurrezzak, 8/236-237, i Ibn Hazm, 8/488.)

I pored slabosti navedenog Enesovog, radijallahu anhu, predanja, autoriteti četiri pravne škole, Ibn Hazm i neki drugi učenjaci smatrali su da je prodavanje putem licitacije legitimno. (Vidjeti: El-Havil-kebir, 5/345, El-Muhalla, 9/221, Šerhu Fethil-Kadir, 6/477, El-Mugni, 4/42, Bedaius-sanaia, 4/481, El-Kavaninul-fikhijja, str. 290, Mevahibul-Dželil, 6/26, i Mugnil-muhtadž, 2/50-51.)

Kada je riječ o ovom pitanju, neki se učenjaci pozivaju na konsenzus, ali je ispravno da su Ibrahim Nehai, Evzai, Ishak i neki drugi smatrali ovu vrstu trgovine zabranjenom. U šerijatu, koliko znam, ne postoji validan argument koji ukazuje na zabranu, pa svaka vrsta trgovine načelno je dopuštena, sve dok se jasnim argumentom ne ustanovi zabrana. Također, ljudi su u velikoj potrebi za ovakvom vrstom kupoprodaje, i ne može se zabraniti budući da ne postoji šerijatski dokaz za to, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE