-0.1 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaSmatra li se bid'atom da čovjek koji kihne kaže: ''El-hamdu lillahi rabbil-'alemin''?

Smatra li se bid'atom da čovjek koji kihne kaže: ”El-hamdu lillahi rabbil-‘alemin”?

Pitanje:

Smatra li se bid'atom da čovjek koji kihne kaže: ”el-hamdu lillahi rabbil-‘alemin”? U vjerodostojnim predajama navodi se da je sunnet izgovoriti samo elhamdulillah, stoga me zanima smijemo li radi uljepšavanja dodati još i ”rabbil-‘alemin? Da vas Allah nagradi!

Odgovor:

Uvaženi i cijenjeni brate, na početku želim da ti se zahvalim na ovom pitanju koje je bilo sebeb – razlog da se naše spoznaje prošire u pogledu spomenutog sunneta. Osnova u ovoj našoj plemenitoj vjeri jeste da se u poglavlju ibadeta smatra zabranjenim sve osim onoga što potvrdi vjerodostojan dokaz.

Ako pogledamo u hadise Allahovog Poslanika, vidjet ćemo da postoje tri načina kako čovjek može da zahvali Allahu nakon kihanja.

Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik kazao: ”Kada neko od vas kihne, neka kaže ELHAMDULILLAHI (hvala Allahu), a neka mu njegov brat ili prijatelj odgovori riječima: JERHAMUKELLAHU (Allah ti se smilovao), a kada mu odgovori riječima Jerhamukellahu, on (onaj koji je kihnuo) neka kaže: JEHDIKUMULLAHU VE JUSLIHU BALEKUM (Allah vas uputio i popravio vaše stanje).“ (Buharija)

Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik kazao: ”Kada neko od vas kihne, neka kaže ELHAMDULILLAHI ‘ALA KULLI HALIN (hvala Allahu u svakom stanju), pa neka mu njegov brat ili prijatelj odgovori: JERHAMUKELLAHU (Allah ti se smilovao), a on (onaj koji je kihnuo) ponovo će odgovoriti: JEHDIKUMULLAHU VE JUSLIHU BALEKUM (Allah vas uputio i popravio vaše stanje).“ (Ebu Davud, br. 5033, vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)

Od Abdullah ibn Mes'uda, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik kazao: ”Kada neko od vas kihne, neka kaže ELHAMDULILLAHI RABBIL-‘ALEMIN (Hvala Allahu, Gospodaru svjetova), a onaj koji mu odgovara neka kaže: JERHAMUKELLAHU (Allah ti se smilovao), a on ponovo neka uzvrati riječima: JEGFIRULLAHU LI VE LEKUM (Allaha molim da oprosti i meni i vama).“ (Šejh Albani ovu predaju je ocijenio vjerodostojnom u Džami'a s-sagir, br. 686)

Vjerniku je dozvoljeno da nakon kihanja koristi bilo koju od spomenutih dova, čak štaviše, najbolje je da ih koristi sve (ne odjednom), tako što će nekada koristiti jednu, a drugi put drugu dovu, i na taj način oživjeti sunnet koji je nepoznat velikom broju muslimana.

Kazao je imam Nevevi: ”Islamski učenjaci imaju jednoglasan stav da je pohvalno – mustehab onome koji kihne da nakon kihanja kaže: ELHAMDULILLAHI (Hvala Allahu), a ako bi kazao ELHAMDULILLAHI RABBIL-‘ALEMIN (Hvala Allahu, Gospodaru svjetova), to bi bilo bolje, a ako bi kazao ELHAMDULILLAHI ‘ALA KULLI HALIN (hvala Allahu u svakom stanju), to bi bilo još vrednije.“ (El-Ezkar, str. 433)

A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Pezić Elvedin, prof.

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE