17 C
Sarajevo
PočetnaNamazDa li je zabranjeno ili pokuđeno prije imama krenuti na ruku’ ili...

Da li je zabranjeno ili pokuđeno prije imama krenuti na ruku’ ili neku drugu namasku radnju?

Pitanje:

Da li je zabranjeno ili pokuđeno prije imama krenuti na ruku’ ili neku drugu namasku radnju?

Odgovor:

Uvaženi brate! Allahov Poslanik strogo je zabranio preticanje imama u namazu. Kazao je Allahov Poslanik: ‘’Zar se ne plaši onaj koji podigne svoju glavu sa ruku’a i sa sedžde prije imama da mu Allaha njegovu glavu ne preobrati u magareću glavu i njegov izgled u magareći izgled.’’ (Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, r.a.)

Poznati učenjak današnjeg doba, u svome čuvenom djelu ‘’Tejsirul-Allam’’, u komentaru spomenutog hadisa, rekao je: ‘’Islamski učenjaci imaju jednoglasan stav, konsenzus, u pogledu zabrane preticanja imama od strane muktedije, onoga ko klanja za imamom, zbog prethodno spomenute prijetnje u hadisu, a razilaze se u pogledu valjanosti namaza onoga ko to učini. Većina učenjaka (džumhur) smatrala je neispravnim namaz onoga ko pretekne imama.’’ (Tejsirul-Allam, 1/103)

Od Enesa, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik rekao: ‘’Jednog dana Allahov Poslanik klanjao nam je kao imam, i nakon što je završio namaz, okrenuo se prema nama i rekao: ‘O ljudi, ja sam vaš imam u namazu i nemojte me preticati sa ruku’om, niti sa sedždom, niti prilikom ustajanja na kijam, niti u predavanju selama, zaista je vas vidim ispred sebe i iza sebe.’’’ (Muslim)

Komentirajući ovaj hadis, imam Nevevi je rekao: ‘’Ovaj hadis ukazuje na zabranu činjenja spomenutih stvari i onih radnji koje su u istom značenju kao i one.’’ (Sahihu Muslim bi šerh imam En-Nevevi, 4/150)

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Elvedin Pezić

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE