16.6 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaPrekrivanje kabura žene prilikom njenog ukopavanja

Prekrivanje kabura žene prilikom njenog ukopavanja

Pitanje:

Treba li prekriti kabur žene prilikom njenog ukopavanja? Ima li to utemeljenja u dini-islamu?

Odgovor:

Islamski učenjaci smatraju da je pohvalo prekriti mezar ženske osobe prilikom ukopavanja, jer postoji bojazan da se ukaže dio njenog tijela prilikom spuštanja u mezar. To je stav autoriteta hanefijske, malikijske, šafijske i hanbelijske pravne škole. (Vidjeti: El-Umm, 1/276, El-Medžmu, 5/262, El-Mebsut, 2/62-63, Bedaius-sanaia, 2/64, El-Hidaja, 1/92, Mevahibul-Dželil, 2/227, i Eš-Šerhul-kebir, 2/380.)

Imam Ibn Kudame u djelu El-Mugni, 2/377, kaže: “Ne znam da postoji razilaženje među islamskim učenjacima kada je riječ o legitimnosti prekrivanja kabura žene prilikom ukopa.” Ebu Ishak prisustvovao je dženazi Harisa Eavera, kada Abdullah b. Jezid nije dopustio prekrivanje njegovog mezara, rekavši: “On je muškarac!” Ebu Ishak tvrdi: “Abdullah b. Jezid vidio je Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.” (Bejheki u djelu El-Kubra, 4/89, i ocijenio ga je ispravnim.)

Ibn Jezidovo obrazloženje: “On je muškarac”, ukazuju da se mezar žene prekriva pri ukopu, i da je to bila praksa prvih generacija, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE