5 C
Sarajevo
PočetnaNamazSpajanje namaza na putu, a pred dolazak kući

Spajanje namaza na putu, a pred dolazak kući

Pitanje:

Ako sam na putu i zadesi me podne namaz, da li mi je dozvoljeno spojiti ikindiju sa podne-namazom, iako znam da ću doći kući prije nastupanja ikindijskog vremena?

Odgovor:

Putniku za vrijeme putovanja je dozvoljeno spajanje podne-namaza sa ikindijom ili akšama sa jacijom u prvom ili drugom namaskom vremenu, shodno njegovoj potrebi. Ako se putnik približio svom odredištu bolje je da klanja namaz koji je nastupio u svom vremenu, a sljedeći namaz klanja kada stigne upotpunjujući broj rekata. Ipak, u spomenutom slučaju, dozvoljeno je i spojiti namaze, jer propisi putnika važe tokom cijelog putovanja. (Pogledati: Zbirka fetava Stalne komisije za fetve, 6/425)

Praksa Poslanika, sallallahu alejhi ve selem, je bila da kada bi odmarao za vrijeme putovanja, a zatim kretao prije nastupanja namaskog vremena, odgodio bi prvi namaz te bi ga klanjao u vremenu drugog namaza zajedno s njim, a ako bi kretao, a nastupilo je namasko vrijeme, klanjao bi oba namaza zajedno u vremenu prvog namaza. (Pogledati: Musned imama Ahmeda, br. 22147, Sunenu Ebu Davud, br. 1220 i Džamiut-Tirmizi, br. 553. Hadis je vjerodostojan, pogledati: Sahih Ebu Davud, br. 1106, Nasiruddin Albani). Uzvišeni Allah najbolje zna.

Odgovorio: Mr. Hakija Kanurić

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE