20 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaJe li dozvoljen razgovor prilikom obavljanja fiziološke potrebe

Je li dozvoljen razgovor prilikom obavljanja fiziološke potrebe

Pitanje:

Da li je dopušteno razgovaranje za vrijeme obavljanja fiziološke potrebe?

Odgovor:

Većina islamskih učenjaka smatra da to nije dopušteno. To dokazuju hadisom koji su zabilježili Ebu Davud, Ahmed i Ibn Hibban preko Ebu Seida Hudrija u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah prezire ljude koji obavljaju prirodnu potrebu pokazujući jedni drugima stidna mjesta i razgovarajući međusobno.” Navedeni hadis jasno ukazuje da je pričanje za vrijeme obavljanja fiziološke potrebe zabranjeno, ali hadiski eksperti nisu jednoglasni u mišljenju da li je navedeni hadis autentičan: jedni su ga prihvatili, a drugi odbacili. (Vidjeti Es-Sunenul-kubra, 1/162, El-Medžmu, 2/103, Hulasatul-ahkam, 1/159, Es-Sejlul-džerrar, 1/68, Avnul-Mabud, 1/19, Es-Silsiletud-daifa, 11/59, Es-Silsiletus-sahiha, 7/321.)

Šejh Albani pred smrt je revidirao stav kada je riječ o autentičnosti predanja: rekao je da je ispravno. Imam Muslim zabilježio je da je Ibn Omer, radijallahu anhu, pripovijedao: “Neki je čovjek prošao pored Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dok je obavljao malu fiziološku potrebu i nazvao mu selam, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu nije otpozdravio.” U drugoj verziji stoji: “…Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije mu otpozdravio dok se nije abdestio, a potom je rekao: Ne volim spominjati Allaha osim kada sam pod abdestom.’” (Ebu Davud, Ahmed i Ibn Hibban, sa ispravnim lancem prenosilaca.)

U Ebu Džehmovoj verziji koju je zabilježio Muslim stoji: “…pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prišao nekom zidu, uzeo tejemmum i odgovorio na selam.” Ovaj hadis nije jasan argument da je pričanje za vrijeme obavljanja fiziološke potrebe zabranjeno. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije odgovorio na selam zato što je riječ Es-Selam – Allahovo ime, i on ga nije volio izustiti bez abdesta, ne zbog toga što je zabranjeno pričati u tome stanju. Da navedeno Ebu Seidovo predanje nisu odbacili neki hadiski stručnjaci, ono bi bilo najjasniji argument o tom pitanju. Ipak, autoriteti četiri pravne škole smatraju da je pričanje za vrijeme obavljanja fiziološke potrebe zabranjeno, a to je, svakako, bolje i preče. (Vidjeti: El-Mugni, 1/190, El-Medžmu, 2/103, El-Kavaninul-fikhijja, str. 35, i Hašijetu Ibni Abidine, 1/612.) A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE

Igranje šaha

Namaz putnika