13.8 C
Sarajevo
PočetnaVjerovanjeOd koga dolaze misli koje čovjeka progone i navode na psovke?

Od koga dolaze misli koje čovjeka progone i navode na psovke?

Pitanje:

Od koga dolaze misli koje čovjeka progone u smislu da ga navode na psovke koje se odnose na vjeru i Gospodara, i kako se riješiti takvih misli?

Odgovor:

Spomenute misli dolaze od šejtana! Uzvišeni Allah u suri En-Nas kaže: “…od zla šejtana napasnika, koji zle misli unosi u srca ljudi.” (En-Nas, 4–5) Ibn Abbas je, u komentaru ovog ajeta, rekao: “To je šejtan koji je uz čovjeka. Kada je čovjek nemaran, šejtan mu unosi loše misli, a kada čovjek spomene Allaha, šejtan pobjegne.” (Ibn Kesir, Tefsir, 4/750)

Musliman treba da zna da je stvoren na ovom dunjaluku kako bi bio iskušan. Najveća iskušenja za čovjeka muslimana jesu ona koja ga odvraćaju od Pravog puta. Kao što drugi ljudi muslimane pokušavaju da odvrate od Pravog puta na razne načine, tako isto i šejtani ljudima unose razne misli kako bi ih odvratili od islama. U svim tim slučajevima čovjek nije grješan sve dok se ne odazove onima koji ga pozivaju. Tako, ako se čovjek odazove čovjeku koji ga poziva da ostavi namaz, bit će grješan! Tako isto i kada su u pitanju ružne misli. Ako čovjeku, naprimjer, dolaze misli da, ne dao Allah, opsuje Allaha, čovjek nije grješan, jer su to iskušenja za koja zna da su od šejtana i zna kako da im se odupre, ali ako bi se čovjek odazvao tim mislima pa opsovao Allaha, onda postaje grješan.

Jedan dio islamskih učenjaka kaže da šejtan dolazi sa takvim mislima onome za koga je izgubio nadu da će ga odvratiti od Pravog puta, pa onda želi da ga na taj način prepada i zastrašuje.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji su zabilježili Buhari i Muslim od Ebu Hurejre, kaže: “Zaista je Allah mom ummetu oprostio ono što im duše njihove govore, sve dok to ne izgovore ili ne postupe po tome.” (Buhari, br. 2391; Muslim, br. 327)

Također, u hadisu koji bilježe Buhari i Muslim od Ebu Hurejre, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Nekome od vas doći će šejtan i govorit će mu: ‘Ko je stvorio ovo, ko je stvorio ovo?’, sve dok mu ne kaže: ‘Ko je stvorio Allaha?’, pa kada mu to kaže, neka čovjek kod Allaha zatraži zaštitu od šejtana i neka odmah prekine s time.” (Buhari, br. 3102; Muslim, br. 343)

Imam Muslim u svom Sahihu zabilježio je hadis od Ebu Hurejre, r. a., u kojem se kaže da su neki ashabi došli Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekli: “Dolaze nam misli kojih se ustručavamo spomenuti?’’ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao im je: “Stvarno vam dolaze?”Ashabi rekoše: “Da!” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče im: “To vam je čisti iman.”

Imam Nevevi u komentaru kaže: “Smatranje tih misli nečim velikim i strah od toga da čovjek to izgovori, a kamoli da u to povjeruje, može se pojaviti samo kod nekoga čiji se iman upotpunio i od koga se udaljila svaka sumnja.” (Šerhu Sahihi Muslim, 1/59)

Dakle, iz navedenog možemo zaključiti da su takve misli samo nešto čime šejtan pokušava da odvrati muslimana od Pravog puta i da ga zastraši i ožalosti. Stoga, kada ti dođu takve misli, treba da znaš od koga su, da zatražiš zaštitu kod Allaha, da Allaha što više spominješ, da znaš da čovjek radi njih nije grješan, da su takve misli dolazile i onima koji su bili u društvu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i što je najvažnije, da znaš da je strah od takvih misli Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nazvao – čistim i pravim imanom!

A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Hfz. Dževad ef. Gološ

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE