16.6 C
Sarajevo
PočetnaBrakPuštanje žene kršćanke i način ponovnog sklapanja braka s njom

Puštanje žene kršćanke i način ponovnog sklapanja braka s njom

Pitanje:

Ako musliman pusti ženu kršćanku tri puta, potom je oženi kršćanin i razvede je nakon pola godine, da li je u tom slučaju može ponovo oženiti njen prvi muž?

Odgovor:

Uzvišeni Allah kaže: “A ako je opet pusti (tj. treći put), ona mu nije nakon toga dopuštena sve dok se ne uda za drugog muža. (El-Bekare, 230.) Kur’anski ajet jasno ukazuje da onome ko pusti suprugu po treći nije dopušteno vratiti tu ženu osim nakon nove bračne veze i, naravno, intimnog odnosa. Islamski učenjaci jednoglasni su u mišljenju kada je riječ o ovom pitanju općenito, mada se razilaze u određenim pitanjima koja se tiču samog propisa. (Uporediti: El-Džamiu li ahkamil-Kur’an, 3/149-153.)

Kršćanin koji oženi ženu nakon što ju je musliman pustio tri puta tretira se njenim suprugom, što je uvjet da je musliman ponovo vrati sebi. Kur’anski ajet nije napravio razliku između muža kršćanina i muslimana, već je uvjetovao ispravnost nove bračne veze. Većina islamskih učenjaka smatra da je u ovom slučaju dopušteno prvom suprugu da je ponovo oženi. Ovo je stav hanefijskih, šafijskih, hanbelijskih, zahirijskih i drugih učenjaka. (Vidjeti: El-Muhalla, 10/179, Revdatut-talibin, 7/125, Medžmu'ul-fetava, 32/111, i El-Džamiu li ahkamil-Kur’an, 3/152.) A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE