25.5 C
Sarajevo

Svojstva daije

PITANJE:

Kakav daija treba biti?

ODGOVOR:

Časni Poslanikov, sallallahu ’alejhi ve sellem, sunnet, upućuje na to da je čovjek obavezan pozivati u Allahovu, subhanehu ve te’ala, vjeru mudrošću, blagošću i olakšavati ljudima. Allah, dželle šanuhu, kaže: „Pozivaj na put svoga Gospodara sa mudrošću i lijepim savjetom i raspravljaj se sa njima na najljepši način.“ (En – Nahl, 128.)

“Ti si, samo Allahovom milošću blag prema njima, a da si kojim slučajem osoran i grub oni bi pobjegli od tebe. Opraštaj im i moli Allaha da im oprosti …“ (Ali – ‘Imran, 159.)

“Recite mu blage riječi, neće li razmisliti i Allaha se pobojati.” (Taha, 44.)

Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: “Allah daje putem blagosti ono što ne daje putem žestine (grubosti).” (Muslim, poglavlje: “Dobročinstvo i rodbinske veze”, 2593.)  

Kada je slao vojsku u boj, rekao bi im: “Olakšavajte, a ne otežavajte i obveseljavajte, a ne odbijajte ljude od vjere. Poslani ste da olakšavate ljudima, a ne da im otežavate.” (Buharija, poglavlje: “Znanje”, 69. i Muslim, poglavlje: “Džihad”, 1734.)

Daija, također, treba biti nasmijanog (vedrog) lica i širokogrudan kako bi na taj način lakše pridobio one koje poziva u Allahovu, dželle šanuhu, vjeru. Njegovo pozivanje treba biti pozivanje u Allahovu, subhanehu ve te’ala, vjeru, a ne svojoj ličnosti.

Mora se osloboditi želje za osvetom onima koji nisu na Pravom putu. Samo tada će njegova d’ava biti iskrena. Allah, subhanehu ve te’ala, će mu olakšati tu veliku obavezu i uputit će njegovim posredstvom  koga bude htio od svojih robova. Ako bude pozivao zbog svog ugleda, želeći nadvladiti druge i osvetiti se onome koga osjeća neprijateljem, njegova d’ava će biti manjkava, a postoji mogućnost da bude bez Allahovog, dželle šanuhu, bereketa.

Savjetujem daije da pozivaju ljude u Allahovu, subhanehu ve te’ala, vjeru iz milosti prema njima, iz poštovanja prema Allahovoj, dželle šanuhu, vjeri, a s ciljem njene pomoći. (Šejh Ibn Usejmin, “Ed – de’weti”, 1391.)

ŠEJH IBN USEJMIN

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE