13 C
Sarajevo
PočetnaVjerovanjeVračar prorekao da će joj brak biti nesretan

Vračar prorekao da će joj brak biti nesretan

Pitanje:

Moja je majka nedavno otišla vračaru (a kamo sreće da nije!, jer znamo da je to haram) i vratila se sa njegovim proročanstvom da ću, ukoliko se udam, imati nesretan život. Naš zajednički život ne traje više od dvije godine.Vrlo dobro znam da je samo Allah, dž. š., Taj koji zna gajb stvari. Ali ta vijest prouzrokovala je da se osjećam veoma uznemireno i zabrinuto. Šta mogu učiniti sa svoje strane da se ovo ne dogodi? Našla sam se, uistinu, u velikoj nedoumici i ne znam kako da se ponašam i šta da vjerujem?

Odgovor: 

Neka vas Allah, dž. š., nagradi najboljom nagradom za vaše uvjerenje da je samo Allah, dž. š., Taj koji zna šta će se dogoditi u budućnosti. To je ono što očekujemo od tebe i od svake prave vjernice. Takvo je uvjerenje neophodni segment vjerovanja u Allaha, dž. š. Ali, ono što je čudno kod tebe u ovoj situaciji jeste tvoj strah od nekoga ko ne poznaje gajb! U ovoj situaciji moraš se smiriti, jer ništa ti se ne može desiti osim ono što ti je Uzvišeni Allah već propisao. Također, trebaš se iskreno osloniti na Allaha, dž. š.
O pitanju vračanja i tvrdnje  da se poznaju stvari koje će se desiti u budućnosti, moramo reći da sve to dotičnog koji se time bavi odvodi u propast i izvodi ga iz vjere.
Vračari i gatari sarađuju sa šejtanima među džinima, a oni ne pomažu nikome sve dok ne promijeni svoju vjeru. Onaj ko to učini, slijedi mu, po islamu, smrtna kazna. Ko ode do njih i povjeruje u njihove tvrdnje, već je zakoračio u kufr, a ko ode bez prihvatanja njihovih sugestija, namaz mu neće biti primljen četrdeset dana.
Potvrdu da je to tako imamo u riječima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koje prenosi Ebu Hurejra, r. a.: “Ko ode do vračara i povjeruje u ono što kaže, negirao je ono sa čime je došao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.” (Tirmizi, br. 135; Ebu Davud, br. 3904; Ibn Madža, br. 639; Ahmed, br. 9252. Hakim za njega kaže da je vjerodostojan, 49/1, u čemu se s njim složio i Zehebi. Ibn Hadžer, El-Feth, 217/10, kaže da Bezzar prenosi još dva hadisa, s dobrim lancem prenosilaca, koji pojačavaju stepen njegove vjerodostojnosti.)
U drugom hadisu, koji prenosi jedna od supruga Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kaže se: “Ko ode vračaru i upita ga za nešto, neće mu biti primljen namaz četrdeset dana.” (Muslim, br. 2230)
Objašnjenje kako vračari dolaze do informacija nalazimo u hadisu Ebu Hurejre, r. a., u kojem Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Kada Allah, dž. š., odredi nešto na nebesima, onda meleki, pokoravajući se Njegovoj naredbi, udare svojim krilima, praveći na taj način zvuk koji mnogo nalikuje zveketu željeznog lanca kada se vuče i tegli preko glatkog kamena. Taj prizor ih ispunjava strahom. Kad iz njihovih srca nestane straha, oni će upitati: ‘Šta je to rekao Gospodar vaš?’ ‘Istinu!’, odgovorit će, On je uzvišen i velik!’ (Sebe, 23) Taj razgovor prisluškuju džini.” Sufjan, jedan od prenosilaca ovoga hadisa, slikovito je opisao položaj onih koji prisluškuju, pa je izvrtanjem svoga dlana i razdvajanjem prstiju pokazao kako oni jedan iznad drugog kradom prisluškuju. Ebu Hurejra dalje kazuje: “Tako jedan od njih, čim čuje jednu riječ, istog trena je prenosi onome ispod sebe To se tako prenosi sve do zadnjeg od njih koji je saopćava vračaru ili sihirbazu. Džini ponekad budu ometeni plamenom strelicom, a nekada, prije svjetlice, uspiju saopćiti vračaru riječ uz koju dodaju još stotinu laži. Poslije se priča: ‘Zar nam tog i tog dana nije rekao to i to?’, pa mu povjeruju zbog one istinite riječi  koju su džini prenijeli.” (Buhari, br. 4424)

Šejtanovo prisluškivanje razgovora koji vode meleki u pogledu onoga što je Uzvišeni Allah propisao na nebu, spada u domen realnog znanja, a ne poznavanja onoga što će se dogoditi u budućnosti. Tako oni uz ovu istinitu riječ dodaju stotinu laži. Ako vračar, naprimjer, ovim putem sazna da će određena žena roditi muško dijete, pa obavijesti ljude o tome, oni će na kraju imati puno povjerenje u njegove riječi zbog ispunjenja njegovog predviđanja. On, uglavnom, iskorištava datu situaciju, pa, upotrebljavajući laži, iznosi bitne momente iz života tog novorođenčeta, kao što je pitanje godine ženidbe, godine smrti i slične pojedinosti. Sve ovo dovest će do još većeg povećavanja njegovog ugleda u njihovim očima, a to za sobom, po pravilu, donosi veliku materijalnu korist za vračara, pošto mu se naivni ljudi nastoje približiti putem novca i poklona. Uzimajući  laž za svoju profesiju, ovakva vrsta ljudi izigrava povjerenje naivnih ljudi  i na haram način zarađuje sredstva za život.

Ovdje je vrijedno napomenuti još jednu činjenicu, a vezana je za  postojanje razlike među onima koji gataju. Naime, onaj koji gata ne mora, po pravilu, da ima kontakt sa džinima, jer neki od njih gataju pomoću findžana ili pijeska. Iako se ove dvije zalutale kategorije ljudi izjednačavaju u pogledu tvrdnje da poznaju stvari koje će se dogoditi u budućnosti, ipak se ovi drugi ne mogu staviti u istu ravan sa onima koji se potpomažu džinima, nego se smatraju velikim lažljivcima. Onaj ko sarađuje sa šejtanima, zagazio je dublje u vode kufra, pošto je svom kufru vezanom za proricanje budućnosti dodao kufr suradnje sa šejtanima, jer je općepoznato da on ne može očekivati nikakvu saradnju s njihove strane izuzev u slučaju da se odrekne svog islama i da se njima obrati nekim vidovima obožavanja.

Ti si dužna, po islamu, savjetovati svoju majku da se ne približava tim lažljivcima, kako ne bi zapala u veliki grijeh i došla u opasnost da joj djela budu poništena.
Nemoj nikako da te sve ovo navede da se sustegneš od udaje. U braku se, zaista, nalaze mnoge koristi i on predstavlja vrlo važnu kariku u čovjekovom životu. Na njega upućuje zdrava ljudska priroda, a vjera ga potencira. Tvoj život, uz Allahovu, dž. š., pomoć, neće biti nesretan. Sama moraš biti optimista da ćeš imati sretan život, pun zadovoljstva. Molim Uzvišenog Allaha da ti podari supruga koji će biti bogobojazan i upućen u vjeru!
Ako bi se dogodilo bilo šta nepoželjno u budućem braku što bi te učinilo nesretnom, znaj da se to dogodilo po Allahovom, dž. š. određenju, a nikako zbog nekog propalog vračara i njegovog proricanja budućnosti. To se može dogoditi kao iskušenje i ispit. Bez obzira na sve, činom svoje udaje, uz sve prednosti koje bračni život pruža, učinila bi još jednu pravu stvar, a ona se ogleda u tome da bi na taj način ponizila sve vračare, lažljivce i one koji vjeruju njihovim riječima. Da nam Allah, dž. š., podari svako dobro! Neka je salavat na našeg poslanika Muhammeda!
Muhammed Salih Munedždžid, Odgovori o islamskom vjerovanju,  str. 22.

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE