22 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaOgrađivanje kaburova i gradnja na njima

Ograđivanje kaburova i gradnja na njima

PITANJE:

Primijetio sam da su neki kaburovi ograđeni betonskim zidovima 1 x 0,5 m, sa natpisom imena mrtvoga i datumom smrti, te dove kao što je: ‘Bože moj, smiluj se toj i toj osobi…’ Kakav je islamski stav o ovome?

ODGOVOR:

Nije dozvoljeno graditi, niti ograđivati kaburove, bilo betonom ili nečim drugim. Također, nije dozvoljeno ispisivati natpise na njima, zato što je došla zabrana Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, građenja i pisanja na njima. Bilježi Muslim, da mu se Allah, dželle šanuhu, smiluje, hadis koji prenosi Džabir, radijallahu anhu: ”Zabranio je Allahov  Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, da se ograđuje kabur, da se sjedi i gradi na njemu.” (Muslim, poglavlje: “Dženaza”, 970. i Tirmizi, poglavlje: “Dženaza”, sa dodatkom: “…da se piše po njima.”)

Ovakvi postupci predstavljaju pretjerivanje i zastranjivanje u pogledu kaburova, jer natpisi nad kaburovima mogu imati loše posljedice koje mogu odvesti ka zastranjivanju u vjerovanju u odnosu na mrtvoga, kao i u druge šerijatske zabrane. Ispravno je da se vrati iskopana zemlja na kabur nakon što se u njega spusti mejit, te se iznad kabura odigne zemlja za jedan pedalj, kako bi kabur bio označen. Ovo je sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i njegovih ashaba u pogledu kaburova. Stoga nije dozvoljeno uzimati kaburove za mesdžide, niti je dozvojleno ukrašavati ih, graditi nad njima kubeta ili turbeta, jer je Allahov  Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem rekao: ”Allah, dželle šanuhu, je prokleo židove i kršćane zato što su  kaburove  svojih poslanika uzeli za mesdžide.” (Buharija, 1330. i Muslim, 529.)

Muslim u svom Sahihu od Džundub b. ‘Abdillaha el – Bedželija bilježi hadis, koji kaže: ”Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, prije nego što će preseliti na pet dana, da je rekao: ‘Allah me je uzeo za Svog prisnog prijatelja (halila) i da sam htio uzeti nekoga  od svog ummeta za prisnog prijatelja, uzeo bih Ebu – Bekra. Doista su oni koji su bili prije nas uzimali kaburove svojih poslanika i dobrih ljudi za mesdžide. Zato ne uzimajte kaburove za mesdžide, jer vam to zabranjujem.’” (Muslim, 532.  Šejh Ibn Baz, Zbirka fetvi i raznovrsnih pisama)

ŠEJH IBN BAZ

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE