17 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaOpravdanost riječi: „Šehid, ako Bog da“

Opravdanost riječi: „Šehid, ako Bog da“

Pitanje:

Da li je dopušteno za čovjeka koji pogine na Allahovom putu reći da je šehid a ne dodati ako Bog da? U Buharijinom Sahihu čitamo da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, zabranjivao da se za nekoga kaže šehid.

Odgovor:

Za čovjeka se može kazati da je šehid sudeći po ljudskim mjerilima; sudimo po onome što vidimo. Zabranjeno je kategorički tvrditi da je neko preselio kao šehid ili da je stanovnik Dženneta, osim kada je riječ o ljudima za koje postoji dokaz u Kur’anu ili hadisu da su šehidi, odnosno, stanovnici Dženneta. (Vidjeti: Fethul-Bari, 6/106.)

Imam Buharija zabilježio je dugo predanje u kojem stoji da su ashabi za nekog čovjeka koji se žestoko borio protiv mnogobožaca rekli da će dobiti najveću nagradu za to. Kada je to čuo, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “On je stanovnik Vatre!” Ashabi su ga zbog toga slijedili. U jednoj je bitki zadobio teške rane, pa se ubio sabljom. U hadisu koji je zabilježio imam Muslim stoji da su ashabi nakon bitke na Hajberu govorili: “Taj i taj je šehid, taj i taj je šehid ”, sve dok nisu prošli pored jednoga čovjeka i ponovili: “Šehid!” Kada je to čuo, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Nikako! Vidio sam ga u Vatri zbog ogrtača koji je utajio od ratnog plijena.”

Iz prethodnih hadisa vidimo da Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, nije osudio ashabe zbog njihovih riječi da je neko šehid, tim prije jer su oni govorili shodno onome što vide. Vidimo da svaki borac nema nagradu, niti je svaki poginuli šehid, stoga nije ispravno kategorički tvrditi da je neko šehid, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE