22 C
Sarajevo
PočetnaUkrašavanjeKakav je stav Šerijata po pitanju pirsinga?

Kakav je stav Šerijata po pitanju pirsinga?

Pitanje:

Kakav je stav Šerijata po pitanju naušnica i pirsinga koji je danas sve prisutniji? Zapravo me zanima da li je isto kada žena probije uho da stavi ukras (naušnicu) i kada probije nos, obrvu, pupak ili ne znam ni ja više gdje ih stavljaju, tj. da se ukrasi pirsingom? Neka vas Allah nagradi!

Odgovor:

Pirsing se kao moda nedavno pojavio na Zapadu, a onda se polahko uvukao i u naše sredine. To je način kićenja ženskog tijela (ali i muškog) koji kod nas nije bio poznat, a u kojem se različiti metalni predmeti u obliku prstenova, šipki i drugih sličnih oblika ubacuju u probušenu kožu. Primjenjuje se na različitim dijelovima tijela poput ušiju, obrva, nosa, pupka i slično. U većini slučajeva medicinske komplikacije nisu isključene.

Od ovih stvari kod nas je jedino bilo poznato i prihvaćeno bušenje ušiju kod žena. Islamski učenjaci po pitanju bušenja ušiju imaju dva mišljenja. Hanefijski i hanbelijski učenjaci smatraju da je bušenje ušiju ženama dozvoljeno, dok šafijski učenjaci to ne dozvoljavaju. Kao dokaz za zabranu, učenjaci šafijskog mezheba ne navode nikakav argument osim što kažu da bušenje ušiju nije nužda niti velika potreba, pa kako onda da se to dozvoli.

Mišljenje koje je bliže istini jeste prvo mišljenje i učenjaci hanefijskog i hanbelijskog mezheba navode nekoliko argumenata. Jedan je hadis Ibn Abbasa, r.a., u kojem kaže: ”Izašao je Poslanik, sallalllahu alejhi ve sellem, i klanjao namaz te održao hutbu – a nije spomenuo ezan i ikamet – zatim je otišao kod žena i održao im vaz, podsjetio ih na ahiret i naredio im da daju sadaku. Tada sam ih vidio kako skidaju svoj nakit sa ušiju i vratova te ga bacaju pred Bilala, r.a. Nakon toga, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ustade zajedno sa Bilalom i odoše kući.” (Buharija, 4951.; Muslim, 884.)

U drugoj predaji kod Buharije i Muslima stoji: ”Pa su počele bacati nakit. Žena bi bacala svoje naušnice i ogrlice.”

Zatim hadis Aiše, r.a., u kojem kaže: ”Sastalo se jedanaest žena i zavjetovale su se da će svaka od njih govoriti o svom mužu i da neće ništa sakriti….. Zadnja reče: ‘Moj muž je Ebu Zur'a, a šta vi znate ko je Ebu Zur'a? Prekitio je moje uši silnim ukrasima (tj. toliko me pazi i kupuje mi nakit da su me uši zaboljele od mnoštva naušnica koje mi je poklonio i koje ja nosim).”’ (…) Aiša, r.a., reče: Rekao mi je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Ja sam tebi kao Ebu Zur'a svojoj ženi Ummu Zur'a.” (Buharija, 4893.; Muslim, 2448.)

U ovom hadisu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prešutno odobrio postupak Ebu Zur'e koji je prekitio uši svojoj supruzi silnim naušnicama koje joj je poklanjao.

Ovo su bili dokazi koji ukazuju da je nošenje naušnica bila poznato i u prvim generacijama za života Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Što se tiče bušenja kože i stavljanja halkica ili metalnih šipkica na druge dijelove tijela, islamski učenjaci postavljaju uvjete koji se moraju ispuniti da bi to bilo dozvoljeno, a oni su sljedeći:

– da to nije svojstveno odreðenoj skupini nemoralnih žena ili nevjernica,

– da to pokazuje samo svome mužu,

– da žena nema zdravstvenih problema nakon toga.

Onaj ko razmisli o novonastalim trendovima i modama bušenja dijelova tijela koje prakticiraju osobe koje žive na našim podnebljima, uvidjet će da je to ipak u 99% slučajeva svojstveno osobama koje su nemoralne. Njihov jedini cilj u životu je zadovoljiti svoje strasti i pokušati ličiti na sve drugo samo ne na ljudsko biće. S druge strane ne smijemo zaboraviti da je to i medicinski neopravdano jer može doći do različitih oblika infekcija, a bolova u svakom slučaju osoba neće biti pošteðena.

Uzimajući u obzir sve spomenuto, možemo reći da je upražnjavanje novonastalih oblika pirsinga zabranjeno jer predstavlja oponašanje osoba za koje nam je nareðeno da se razlikujemo od njih. Iz ovoga možemo izuzeti bušenje ušiju i eventualno nosa ako je to rasprostranjeno i poznato meðu običnim svijetom u sredini u kojoj živi dotična osoba.

A Allah, dž.š., najbolje zna!

Odgovorio: Adnan Maglić

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE