25.5 C
Sarajevo
PočetnaVjerovanjeDa li je Božije Prijestolje bilo nad vodom?

Da li je Božije Prijestolje bilo nad vodom?

Pitanje:

Čitajući Kur’an, u jednom od ajeta pročitala sam da je Božije Prijestolje bilo nad vodom. Molim vas da mi to pojasnite!

Odgovor:

Imam Ibn Kesir u svomTefsiru, tom br. 2, str. 417, o riječima Uzvišenog: “Njegov Arš bio je iznad vode”, kaže: “Allah pojašnjava da je Njegova moć iznad svega. Stvorio je nebesa i Zemlju u šest dana, a Njegov Arš bio je iznad vode prije nego što je stvorio nebesa i Zemlju.”

Od Seida b. Džubejra prenosi se da je Ibn Abbas, r. a., bio upitan za riječi Uzvišenog: “Njegov Arš bio je iznad vode”: “Na čemu je bila voda?”, pa je rekao: “Na vjetru.”

U Muslimovom Sahihu od Abdullaha b. Amra b. Asa prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Allah je odredio odredbe za stvorenja pedeset hiljada godina prije nego što je stvorio nebesa i Zemlju, a Njegov Arš bio je iznad vode.”

Iz ovih predaja moguće je zaključiti da je vjerovanje u gajb, ono o čemu nas je obavijestio naš Gospodar ili Njegov Poslanik – obavezno, kao i to da je vjerovanje u Allahovu moć dio imana. Ali, od rasprava o stvarima koje neće povećati iman niti ga umanjiti – nema nikakve koristi.

Vidjeti: Ibn Kesir, Tefsir, 2/417, tumačenje sure Hud.

Odgovorio: Harmin Suljić

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE