16 C
Sarajevo
PočetnaŽenska pitanjaHajz trudne žene?

Hajz trudne žene?

Pitanje:

Hajz trudne žene?

Odgovor:

U većini slučajeva trudnicama se prekida hajz. Imam Ahmed, Allah mu se smilovao, rekao je: “Žene znaju da su zatrudnjele po prestanku pojave hajza.” Pa ako se ženi pojavi krv na dva ili tri dana prije poroda, i uz to ima trudove, to je nifas. Ali ako se to desi na duže ili kraće vrijeme prije poroda, a pri tome nema trudova, onda to nije nifas.

Međutim, da li je to hajz, za kojeg inače važe propisi hajza, ili je to krv koja nije mjerodavna i za koju ne važe propisi hajza?

Po ovom pitanju ulema se razilazi.

Ispravno je da je to hajz, jer osnov je, ukoliko se ženi pojavi krv da je to hajz, osim ako ne postoji uzrok koji to negira. A u Allahovoj Knjizi i Sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ne navodi se ništa što negira hajz ženi koja je trudna. To je mezheb Malika i Šafije, i izbor šejhul-Islama Ibn-Tejmijje. Na strani 30. u djelu El-Ihtijarat, on kaže: “To prenosi El- Bejheki od Ahmeda, odnosno da se povratio na taj stav.”

Na osnovu ovog, za hajz žene koja je trudna važi isto što i za ženu koja nije trudna, osim u dva slučaja:

Zabranjeno je dati razvod ženi koja je u hajzu, a nije trudna, dok to nije zabranjeno ženi koja je trudna. To je zato što je razvod žene koja je u hajzu, a nije trudna, oprečan riječima Uzvišenog: „Vi ih u vrijeme kada su čiste pustite.“ (Et-Talak,1.)

A što se tiče razvoda žene koja je trudna, a ima hajz, to nije oprečno ajetu zato što puštena žena, koja je trudna, mora čekati na udaju jedno određeno vrijeme (iddet), bez obzira da li je ona bila u hajzu (u toku trudnoće) ili ne. To vrijeme jeste vrijeme trudnoće, te zbog toga nije zabranjeno pustiti tu ženu nakon spolnog odnosa s njom, za razliku od žene koja nije trudna.

Čekanje (iddet) žene koja je trudna ne završava se hajzom, zato što se ono završava samo porođajem, svejedno da li je ona imala hajz ili ne. To se temelji na riječima Uzvišenog: „Trudne žene čekaju sve dok ne rode.“ (Et-Talak, 4.)

Muhammed ibn Salih el-Usejmin

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE