17 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaO čemu govori šesti ajet sure Lukman

O čemu govori šesti ajet sure Lukman

Pitanje:

Da li se šesti ajet sure Lukman odnosi na muziku ili na čitanje romana i pripovijetki?

Odgovor:

Ajet glasi: “Ima ljudi koji kupuju zaludan govor (lehvul-hadis), da bi, ne znajući, s Allahovog puta odvodili.” (Lukman, 6.) Imam Taberi veli: “Ovaj se ajet odnosi na sve što odvraća sa Allahovoga puta, a muzika i širk jesu od toga.” (Vidjeti: Džamiul-bejan, 22/77.)

Brojni učenjaci iz odabranih generacija smatraju da se pod izrazom “zaludan govor” misli na muziku. Ebu Sahba je pripovijedao: “Na pitanje u vezi s ajetom, Ibn Mes'ud je odgovorio: ’Tako mi Onoga osim Kojeg drugog boga nema, to se odnosi na muziku.’” (Taberi, 21/74/21361, Hakim, 2/411, i Ibnul-Dževzi u djelu Et-Telbis, str. 206.  Imam Hakim, Zehebi i Ibnul-Kajjim predanje smatraju ispravnim. Zakletvu: “Tako mi Onoga osim Kojeg drugog boga nema…” Ibn Mes'ud ponovio je tri puta.) Seid b. Džubejr pripovijeda da je Ibn Abbas, radijallahu anhu, ajet tumačio na sljedeći način: “To se odnosi na muziku.” (Taberi, 21/74/21362, Bejheki, u djelima Šuabul-iman, 4/278/5097, i Es-Sunenul-kubra, 10/373/20987, s dobrim lancem prenosilaca.)

Od Ebu Zabijanovog oca prenosi se da je Džabir ovaj ajet tumačio ovako: “To se odnosi na muziku i slušanje muzike.” (Taberi, 21/75/21364.) Ibn Omer govorio je: “Lehvul-hadis, to je muzika.” (Vidjeti: Tefsirul-Kurtubi, 14/52.)

Tumačeći izraz “lehvul-hadis”, Ibn Abbasov učenik Mudžahid rekao je: “Ajet se odnosi na muziku.” (Taberi, 21/75/21366, Ibn Ebu Šejbe, 5/132, Bejheki u djelu Es-Sunenul-kubra, 10/380/21020, Ebu Nuajm u djelu Hil’jetul-evlija, 3/327/4133, Ibnul-Dževzi u djelu Et-Telbis, str. 206. Šejh Albani predanje smatra ispravnim. Vidjeti: Tahrimu alatit-tareb, str. 144.)

Brojni drugi učenjaci smatraju da se ovaj ajet odnosi na muziku, između ostalih, sljedeći:  Ikrime, Hasan Basri, Ata, Katade. (Taberi, 21/76/21369, Ibn Ebu Hatim, 9/3096/17525, i 17526, Ibn Kesir, 3/413.)

Imam Taberi naveo je tridesetak predanja, i to s različitim lancima prenosilaca, u kojima stoji da se gornji ajet odnosi na muziku, pjevačice i drugo što je vezano za muziku, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE