21 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaPijenje u stojećem položaju

Pijenje u stojećem položaju

Pitanje:

Da li je dopušteno piti u stojećem položaju budući da postoje oprečni hadisi po ovom pitanju?

Odgovor:

Nemoguće je da autentični hadisi budu oprečni jedni drugima. Ta se oprečnost samo pojavi kod ljudi jer ne mogu ispravno shvatiti značenje naoko oprečnih hadisa. Veliki hadiski ekspert Ebu Bekr Ibn Huzejme kazao je: “Ne znam da postoje dva vjerodostojna hadisa koji se suprotstavljaju jedan drugom. Ipak, ko nađe dva naoko oprečna hadisa neka mi se obrati, uskladit ću njihova značenja.” (Vidjeti: Tedribur-ravi, 2/115.)

U sunnetu je navedeno nekoliko predanja koja ukazuju da je zabranjeno piti u stojećem položaju. Imam Muslim zabilježio je da su Enes b. Malik i Ebu Seid Hudri izjavili: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio pijenje u stojećem položaju.” Ovaj isti imam zabilježio je da je Ebu Hurejre prenio sljedeće Resulullahove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi upozorenja: “Neka niko od vas ne pije stojeći, a ko zaboravi, neka povrati!” Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio je čovjeka da pije stojeći pa mu je rekao: “Prestani piti!” “Zašto?”, upita ovaj. “Da li bi volio da s tobom mačka pije?”, upita ga Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a on odgovori:  “Ne, ne bih to volio.” Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, tada mu reče: “S tobom je pio onaj ko je gori od mačke: šejtan.” (Ahmed, Darimi i Tahavi. Šejh Ahmed Šakir predanje smatra ispravnim. Vidjeti: El-Musned, 8/117.)

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada bi onaj ko pije stojeći znao šta se odvija u njegovom stomaku, izazvao bi povraćanje.” (Abdurrezzak, 10/427, Ahmed i Ibn Hibban. Šejh Ahmed Šakir i Albani predanje smatraju dobrim. Vidjeti: El-Musned, 7/488, i Es-Silsiletus-sahiha, 1/338.)

Navedeni hadisi nedvosmisleno ukazuju da je zabranjeno piti stojeći, ali postoje vjerodostojni hadisi koji ukazuju da je to dopušteno. Budući da ne postoji argument koji ukazuje da je jedan od dva propisa derogiran, ti se naoko oprečni hadisi mogu uskladiti ovako: pijenje stojeći iz opravdanog razloga, kao naprimjer, zbog velike gužve, u slučaju da nije lahko sjesti ili čučnuti, kada se pije iz česme i sl., postupa se prema hadisima koji dopuštaju, u protivnom treba sjesti, radeći po hadisima koji zabranjuju pijenje stojeći. To je stav imama Nevevija i šejhul-islama Ibn Tejmijje, jer i oni pijenje stojeći smatraju pokuđenim, osim uz opravdan razlog. (Vidjeti: El-Mensurat, str. 143, od imama Nevevija, i Medžmu'ul-fetava, 32/134.) Imam Ibn Hazm najrigorozniji je kada je riječ o ovom pitanju. Po njemu, zabranjeno je pijenje u stojećem položaju. (Vidjeti: El-Muhalla, 7/519.)

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE