22 C
Sarajevo
PočetnaVjerovanjeSamo jedna frakcija iz ovoga ummeta ući će u Džennet

Samo jedna frakcija iz ovoga ummeta ući će u Džennet

Pitanje:

Dobro znam da je islam jedna vjera, ali ću vam biti zahvalna i blagodarna ako mi pojasnite najvažnija razilaženja islamskih sekti!

Odgovor:

Odgovor na tvoje pitanje, poštovano sestro, zahtijeva mnogo prostora i prikladan je kao tema za jednu opsežniju studiju. Prostor sa kojim raspolažemo nije dovoljan za njegovo elaboriranje. Ipak, ukratko možemo reći sljedeće: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ranije nas je obavijestio da će se ovaj ummet rascijepiti i razjediniti kao što se to desilo sa prethodnim narodima. U vjerodostojnom hadisu koji prenosi Ebu Davud svojim lancem prenosilaca, od Ebu Hurejre, r. a., kaže se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Jevreji su se razišli na sedamdeset jednu ili dvije frakcije i kršćani su se razišli na sedamdeset jednu ili dvije frakcije, a moj ummet će se, također, razići na sedamdeset i tri frakcije.” (Prenosi ga Ebu Davud, Kitabus-sunne)
Avf b. Malik, r. a., kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Jevreji su se razišli na sedamdeset jednu frakciju. Jedna od njih je u Džennetu, a sedamdeset ih je u Džehennemu. Kršćani su se razišli na sedamdeset dvije frakcije. Sedamdeset jedna frakcija je u Džehennemu, a jedna u Džennetu. Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, moj ummet će se, zaista, razići na sedamdeset tri frakcije. Jedna od njih je u Džennetu, a sedamdeset dvije su u Džehennemu. Ashabi upitaše: “Allahov Poslaniče, ko su oni?” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Džemat (zajednica muslimana).” (Ibn Madža, br. 3982)
Ovdje se pod pojmom “džemat” podrazumijevaju pravac i praksa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovih ashaba, r. a., u pogledu vjerovanja (akide) i djela (amela). Neke od tih frakcija koje se pripisuju islamu i povezuju sa njim, zalutale su u domenu vjerovanja (tevhida) u Allaha, dž. š., i Njegovih lijepih imena i svojstava savršenstva. Tako neki od njih kažu da je jedino što postoji Uzvišeni Allah, a sve ostalo je sjena postojanja, ili da je Allah, dž. š., inkarniran (otjelovljen) u Svojim stvorenjima (pristalice panteizma – vahdetul-vudžud). Neka je uzvišen Gospodar svjetova od njihovih tvrdnji! Slavljeni i Uzvišeni Gospodar iznad je nebesa koja je stvorio, uzdignut iznad Arša i odvojen od Svojih stvorenja.
Neke od tih frakcija zalutale su u domenu imana, pa su odvojili djelo od imana, te su rekli da se iman ne povećava niti smanjuje. Ono što je istina jeste da iman sačinjavaju riječi i djela, da se povećava činjenjem dobrih djela, a smanjuje činjenjem grijeha.
Neki od njih zalutali su izvođenjem počinioca velikog grijeha iz islama govoreći za njega da će vječno boraviti u Džehennemu. Ispravno je da počinilac velikog grijeha koji nije počinio širk i kufr nije izašao iz okvira islama.
Neke su frakcije zalutale u domenu kadāa i kadera (Allahovog, dž. š., određenja), te kažu da je čovjek prisiljen na činjenje djelā. Ispravno mišljenje jeste da čovjek ima slobodnu volju na osnovu koje će polagati račun i snositi posljedice i odgovornost za svoja djela. Neke od frakcija zalutale su i pogriješile u domenu Kur’ana, te kažu da je on stvoren, iako je on Allahov, dž. š., objavljeni govor koji nije stvoren.
Neke od frakcija zalutale su u pogledu ashaba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Proglasili su ih nevjernicima uz otvoren napad na njihove ličnosti kroz vrijeđanja i proklinjanja. Ono što je istina jeste da su oni drugovi plemenitog Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji su bili sudionici vremena u kome je sišla Objava. Oni su najučeniji i najpobožniji dio ummeta, borili su se Allaha radi onako kako se treba boriti i sa njima je Allah, dž. š., pomogao ovu vjeru. Neka je Allah, dž. š., zadovoljan svima njima!
Ovakav je slučaj i sa ostalim frakcijama koje su odstupile i skrenule sa Pravog puta islama i sektama koje su u Allahovu, dž. š., vjeru pokušale ubaciti razne novotarije. Svaka od frakcija zadovoljna je onim što ispovijeda, slijedi put šejtana i postupa suprotno riječima Uzvišenog Allaha: “I, doista, ovo je Pravi put moj, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegovog; eto, to vam On naređuje, da biste bogobojazni bili.” (El-En‘am, 153)
Molimo Uzvišenog Allaha da nas učini sljedbenicima sunneta, koji su spašeni od džehennemske vatre, i da nas uvede u Džennet, zajedno sa dobrim ljudima. Neka je Allahov blagoslov i spas na Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem!

Muhammed Salih Munedždžid, Odgovori o islamskom vjerovanju, str. 40.

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE