16 C
Sarajevo
PočetnaMeđuljudski odnosiDjeca i hifz Kur'ana

Djeca i hifz Kur'ana

Pitanje:

Kada je najbolje da djeca počnu učiti Kur’an napamet?

Odgovor:

Najbolje da djeca počnu učiti Kur’an napamet od četvrte ili pete godine, mada neka djeca mogu početi i prije toga, ovisno o umnim mogućnostima. Neki ispravni prethodnici smatrali su da nema smetnje u tome da se dijete počne poučavati Kur’anu kada navrši tri godine. (Vidjeti: El-Kifaja, str. 64.) Ibrahim b. Seid Dževheri govorio je: “Vidio sam dječačića od četiri godine: dovodili bi ga kod halife Memuna pa bi učio Kur’an pred njim; a kada bi ogladnio, plakao je.” (Vidjeti: Sijeru ealamin-nubela, 12/150, i El-Kifaja, str. 64.)

Svevišnji Allah olakšao je pamćenje Kur’ana, pa neispravno je djecu oslobađati te odgojne obaveze pod izgovorom da teško pamte. Istina, među djecom postoji razlika, ali svako dijete može zapamtiti nekoliko odlomaka Kur’ana, neka djeca više a neka  manje. Predškolsko vrijeme idealna je prilika koja se treba iskoristiti, jer polazak u školu povlači za sobom druge obaveze. U svakom slučaju pamćenje Kur’ana kod djece uveliko se razlikuje od pamćenja kod odraslih. Govoreći o pamćenju Kur’ana mladih, imam Katade rekao je: “Pamćenje u mladosti je kao urezivanje u kamen.” (Ibn Sa‘d, u djelu Et-Tabekat, 7/171.)

Hasan Basri rekao je: “Učenje u mladosti je kao uklesavanje u kamen.” (Bejheki, u djelu El-Medhal, 2/160/640.) Ove se riječi navode u jednom hadisu čija je vjerodostojnost diskutabilna. Gotovo da nećemo naći učenjaka prvih, ali i potonjih generacija a da nije naučio Kur’an u ranoj mladosti. U vjerodostojnom predanju navodi se da je Ibn Abbas rekao: “Pitajte me o tefsiru, jer sam zapamtio Kur’an u ranoj mladosti.” (Vidjeti: Fethul-Bari, 9/84.) Kadija Abdullah Ebu Muhammed Asbehani, poznat kao Ibnul-Lebbab, zapamtio je Kur’an u petoj godini. (Vidjeti: Tarihu Bagdad, 10/143, El-Kifaja, str. 64-65, od Hatiba Bagdadija, i Sijeru ealamin-nubela, 12/150 i 17/654.) Kadija Ebu Bekr Merestan zapamtio je Kur’an kada je imao sedam godina. (Vidjeti: Sijeru ealamin-nubela, 20/26.)

Imam Šafija rekao je: “Zapamtio sam Kur’an sa sedam godina, a Malikovu El-Muvettu kada sam imao deset godina.” (Vidjeti: Tarihu Bagdad, 2/60, Sijeru ealamin-nubela, 10/11.) Dijete treba forsirati na pamćenje tekstova u mladosti, a na njihovo razumijevanje u kasnijem periodu, jer se u mladosti lakše pamti, a u zrelijoj dobi lakše razumijeva, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE