-0.1 C
Sarajevo
PočetnaRazna pitanjaUtakmice na kojima se psuje vjera

Utakmice na kojima se psuje vjera

Pitanje:

Prijatelji su me pozvali na igranje nogometa pa je jedan od njih, zbog nezadovoljstva igrom, više puta opsovao Boga i Kur’an. Htio sam otići, ali kao da mi je neko šapuno: “Ostani do kraja utakmice, ali više s njima nemoj igrati nogomet!” Jesam li pogriješio?

Odgovor:

Čestito društvo velika je Allahova blagodat, a hrđavo društvo je kazna od Gospodara svjetova. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je da se čovjek druži s onim ko nije vjernik (Ahmed). Je li moguće da je šejtan ljude toliko odveo u stranputicu pa, osim što kradu, konzumiraju alkoholna pića, uzimaju drogu, ubijaju, siluju i čine nemoral – psuju Uzvišenog Allaha, Gospodara svih svjetova, Znalca svih tajni, Onoga Čije se blagodati ne mogu prebrojati! La ilahe illallah! Onome ko zna da će na nekom mjestu biti pojava koje su oprečne islamu, zabranjeno je ići na takvo mjesto. Onaj ko je svojevoljno prisutan dok se čini zlo i ne osuđuje isto to zlo, ima status onih koji ga čine. Allah je, džellešanuhu, objavio: “On vam je već u Knjizi objavio: kad čujete da Allahove riječi poriču i da im se izruguju, ne sjedite s onima koji to čine dok ne stupe u drugi razgovor, inače, bit ćete kao i oni…” (En-Nisa, 140); “Kad vidiš one koji se riječima Našim rugaju, neka si daleko od njih sve dok na drugi razgovor ne pređu. A ako te šejtan navede da zaboraviš, onda ne sjedi više s nevjernicima kad se opomene sjetiš” (El-En‘am, 68).

“Ostani do kraja utakmice, ali više s njima nemoj igrati nogomet”, šejtanovo je došaptavanje pomoću kojeg Vas je uspio zadržati na utakmici čiji su igrači, zbog ogavnih riječi, mogli biti utjerani u zemlju. Trebate se iskreno pokajati i od Allaha tražiti oprost! I odlučiti da više nikad nećete biti prisutni ondje gdje se Plemeniti Allah i časni Kur’an, naša draga objava, po zlu spominju. Psovanje Allaha, Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Kur’ana, džamije i drugih obilježja vjere očito je nevjerstvo. U vezi s tim, neznanje nije opravdanje, kako to kažu islamski učenjaci. Jer ne postoji musliman koji ne zna da je zabranjeno opsovati Allaha, Kur’an, Poslanika islama i vjerska obilježja. Svi islamski učenjaci, bez izuzetka, kažu da je nevjernik onaj ko opsuje Uzvišenog Allaha, bez obzira na to je li te riječi izgovorio u šali, zbilji ili srdžbi.

Šejhul-islam Ibn Tejmijja, rahimehullah, u knjizi “Es-Sarimul-meslul”, 1/547, zapisao je sljedeće: “…ako musliman opsuje Allaha, obaveza ga je pogubiti, prema jednoglasnom mišljenju svih islamskih učenjaka, zato što se time odmetnuo od islama i postao gori od nevjernika…” Imam Ibn Kudama, rahimehullah, u djelu “El-Mugni”, 12/298, tvrdi: “Onaj ko opsuje Allaha, džellešanuhu, u šali, zbilji ili u srdžbi nevjernik je. Također je nevjernik i onaj ko se ruga Uzvišenom Allahu ili Njegovim znamenjima ili poslanicima ili objavama. Dokaz za to jesu Allahove riječi: ‘A ako ih ti zapitaš, oni će sigurno reći: ‘Mi smo samo razgovarali i zabavljali se.’ Reci: ‘Zar se niste Allahu i riječima Njegovim i Poslaniku Njegovu rugali? Ne ispričavajte se! Jasno je da ste nevjernici, a tvrdili ste da ste vjernici.’’ (Et-Tevba, 65, 66).”

Ibnul-Kasim pripovijeda da je imam Malik, rahimehullah, rekao: “Onaj musliman koji opsuje Svevišnjeg Allaha mora se pogubiti, od njega se neće ni tražiti da se pokaje.” Poznati muhadis Ibn Rahavejh, rahimehullah, rekao je: “Islamski su učenjaci jednoglasni u mišljenju da je nevjernik onaj ko opsuje Allaha, džellešanuhu, ili Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem (…), pa makar tvrdio da vjeruje u ono što Allah objavljuje.” Molimo Allaha, džellešanuhu, pomoću Njegovih lijepih imena i savršenih svojstava da nas sačuva od poskliznuća, u riječima i djelima, i da nam oprosti. On, zaista, mnogo oprašta i On sve zna.

Odgovorio: Abdurrahman Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE