15.4 C
Sarajevo
PočetnaNauka i učenjaciJesu li riječi ashabâ dokaz u šerijatu

Jesu li riječi ashabâ dokaz u šerijatu

Pitanje:

Jesu li riječi ashabâ dokaz u šerijatu?

Odgovor:

Ako se radi o pitanjima u kojima za idžtihad nema mjesta, ashab takvu stvar ne može kazati po svome nahođenju, i tada njegove riječi imaju status merfu-hadisa. Neki su učenjaci ovo pravilo ograničili samo na ashabe koji nisu prenosili israilijate. Ako je, pak, kazao stvar u kojoj postoji mogućnost idžtihada, i niko od ashaba nije kazao suprotno tome, tada se smatra prešutnim konsenzusom ashaba koji je dokaz po većini učenjaka. (Vidjeti: Medžmuatul-fetva, 20/12, Ialamul-muvekiin, 5/548-550, i Muzekitetu usulil-fikh, str. 256.)

Ako se ashabi raziđu o određenom pitanju, tada njihove riječi nisu dokaz. Šejhul-islam Ibn Tejmijje napominje: “Kada se ashabi raziđu, tada se treba vratiti Kur’anu i hadisu, jer mišljenja nekih od njih nisu dokaz nad mišljenjima drugih ashaba po konsenzusu islamskih pravnika.” (Vidjeti: Medžmuatul-fetva, 20/12.) Ako se riječi ashaba kose s hadisom, tada je obaveza raditi po Poslanikovim, sallallahu alejhi ve sellem, riječima, a zapostaviti riječi ashaba. Islamski učenjaci razilaze se o pitanju čemu se daje prednost: riječima ashaba ili analogiji, a Allah najbolje zna.

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

POVEZANI ČLANCI
- Advertisment -spot_img

NAJPOPULARNIJE